Groen! pleit voor het behoud van de bushalte aan de Pieter Nollekensstraat

26 Oktober 2011

De realisatie van de nieuwe fietsbrug, die de verbinding zal vormen tussen de Martelarenlaan en het Provinciehuis kan op de volle steun van Groen! rekenen. Om een gelijkvloerse kruising tussen het autoverkeer en de zachte weggebruikers te vermijden, zal de Martelarenlaan verzonken in het spoorwegtalud worden heraangelegd. Voor de busgebruikers van lijn 3 dreigt echter door deze ingreep de halte aan de Pieter Nollekensstraat te verdwijnen. Gelet op het bouwproject tussen de Coosemansstraat en de Pieter Nollekensstraat en het bijkomende potentieel aan reizigers zou het opheffen van deze halte een spijtige beslissing zijn. Indien de halte aan de Pieter Nollekensstraat verdwijnt, zullen de reizigers in de toekomst ofwel aan de Coosemansstraat ofwel op de Koning Albertlaan de bus moeten nemen. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook de halte ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan opgedoekt. Vooral voor personen die niet al te best te been zijn of handbagage bij zich hebben, vergroot de loopafstand tot de haltes.

Frans Dumont: "Onze fractie stelt dan ook voor om de halte op die plaats in de verzonken Martelarenlaan te behouden en ze te ontsluiten via de fiets- en voetgangersbrug door middel van een hellend vlak aan beide zijden van de rijweg. Het ontwerp van brug dat nu voorligt, is een voorlopig ontwerp. Het is dan ook nog mogelijk om tussen de brug en de verzonken halte een aansluiting te voorzien. Het is technisch mogelijk om ter hoogte van de Pieter Nollekensstraat in het spoorwegtalud aan beide zijden van de verzonken Martelarenlaan een schuilhuisje met verhoogd perron te voorzien. De autobussen kunnen zoals op de Tiensesteenweg halteren."

Frans Dumont, gemeenteraadslid