Groen pleit voor fietsparkeergeleidingsysteem rond station Leuven

18 Augustus 2012

De Nederlandse gemeente Haarlem (150.000 inwoners) startte deze week een proefproject waarbij LED-lampjes de vrije plekken aangeven in de fietsenstalling onder het stationsplein. Groen Leuven vraagt dat de stad een gelijkaardig proefproject start in de fietsenstalling nabij het station. Met gekleurde lichtjes wordt precies aangegeven waar nog vrije plekken zijn: rood is bezet, groen is vrij.  Erik Daems (20ste plaats Groen Leuven, projectassistent bij een ingenieursbureau en bekend ): "Het doel van het proefproject is om de capaciteit van de fietsenstalling optimaal te benutten. De huidige bezetting in Haarlem schommelt rond de 80%. In Leuven zal dit niet veel minder zijn. Met het fietsdetectiesysteem worden mensen gewezen naar de overgebleven vrije plekken. Weesfietsen worden met dit systeem ook sneller ontdekt. Dat bidet de mogelijkheid om 'langslapers' te verplaatsen naar de achterste rekken."

fietsblogger

Ward Flachet (24ste plaats Groen Leuven en verkoper van tweedehands fietsen): "Nu zoek je daar als fietser tergend traag naar een vrij plaatsje. Een geleidingsysteem is veel comfortabeler. Het vermijdt onnodige frustratie. Is de fietsenstalling vol? Dan verwijzen dynamische borden je naar stallingen in de omgeving."

Toon Toelen (2de plaats Groen Leuven en provincieraadslid): "Zulke parkeergeleidingsystemen kosten eenmalig ongeveer 250 euro per sensor. Dat lijkt duur, maar dat valt best mee in vergelijking met wat de stad zal betalen voor de uitbating van de fietsenstalling onder het De Somerplein (jaarlijks 483.400 euro). Misschien kan op die plaats nog bespaard worden door het werk deels te automatiseren? Bijvoorbeeld door 's nachts toegang te verlenen met een badge of je elektronische identiteitskaart."

Erik Daems, Ward Flachet en Toon Toelen zijn actief in de fietsersbeweging. Groen maakt van fietsbeleid een prioriteit bij de komende verkiezingen.

Meer info over het Nederlands proefproject