Groen onthutst over pingpongspel tussen stad en Vlaamse overheid

18 September 2018

Groen onthutst over pingpongspel tussen stad en Vlaamse overheid

Belangrijke wegenwerken ten gunste van de fietsers konden beginnen, maar het stadsbestuur houdt ze tegen   In een opmerkelijk persbericht kondigt de Vlaamse overheid klaar te zijn om te beginnen met de werkzaamheden voor drie cruciale werven ten voordele van de Leuvense fietsers. Het stadsbestuur wil echter geen vergunningen geven, waardoor alles dreigt te worden uitgesteld. Groen begrijpt niets van dit beschamende spektakel. De Vlaamse overheid (dienst AWV) geeft in het persbericht aan klaar te zijn om op korte termijn te beginnen met drie belangrijke werven: Het fietspad langs het viaduct van de Lüdenscheidsingel en ene bushalte ter hoogte van de Pompstraat De verbreding van het dubbelrichtingsfietspad tussen de Tiensepoort en het Provinciehuis, aan de kant van de buitenring (R23), met ook een uitbreiding van de opstelruimte voor fietsers aan de Tiensepoort en een verlenging van de bushalte De verder afwerking van de nieuwe klapbrug over het kanaal Leuven-Dijle, door het afwerken van de verkeersknoop van de twee nieuwe bruggen en de inrichting van de kruispunten van de Zoutstraat, de Redersstraat en de Aarschotsesteenweg (N19). Lies Corneillie (gemeenteraadslid en colijsttrekker): “Uit de informatie van de Vlaamse ambtenaren blijkt nu dat het stadsbestuur niet wil dat de werken nu starten. Maandenlang is er overlegd tussen alle betrokken diensten, en dat verliep goed wat betreft de ambtenaren en de politie. Alle voorbereidingen waren klaar om nu te starten. Het stadsbestuur heeft beslist dat men pas mag starten half oktober, na de verkiezingen dus. Wat wil men in hemelsnaam bereiken met die onverklaarbare houding? De verantwoordelijke Vlaamse minister heeft de voorbije jaren ook getalmd, dat kan niet ontkend worden. Maar nu ligt het probleem niet op dat niveau. Het is onaanvaardbaar dat de Leuvense fietsers nu de dupe worden van deze politieke spelletjes.” David Dessers (gemeenteraadslid en lijsttrekker): “Dit is echt te gek voor woorden. We horen de burgemeester zo vaak uithalen naar de Vlaamse overheid. Daar zou er onwil zijn en zou er getalmd worden. Maar wie het persbericht van de Vlaamse administratie goed leest, merkt dat het hier het Leuvense stadsbestuur is dat dwarsligt. Er was dus geen sprake van technische problemen en de Leuvense ambtenaren en de politie waren blijkbaar ook helemaal mee. Is dit dan gewoon een politieke zet, ingegeven door een pure electorale logica? Dit is alleszins het verkeerde politieke signaal ten aanzien van de vele Leuvense fietsers die al lang snakken naar een veiliger situatie op de genoemde plekken.” Wouter Florizoone (7de plaats): “Het is schrijnend om vast te stellen dat er nu eindelijk vooruitgang zou komen in knelpunten die al veel te lang op een oplossing wachten en dat die blijkbaar door het stadsbestuur wordt tegengehouden. Fietsende kinderen en hun ouders hebben geen boodschap aan politieke spelletjes. Op de 3 strategische locaties is een veiligere en vlotte fietsmobiliteit cruciaal, daar zijn we al jarenlang vragende partij voor. Met de voorgestelde ingrepen wordt extra fietsruimte gecreëerd. En dat is hard nodig, willen we een echte fietsstad worden.”   David Dessers, Lies Corneillie en Wouter Florizoone