Groen! dwingt voor grotere groep mensen gratis huisvuilzakken af

25 September 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 september kreeg de toezegging van het College dat een bijkomende categorie mensen met een zeer laag inkomen (OMNIO gerechtigden) gratis huisvuilzakken van de stad zullen krijgen. Het gaat over mensen met een zeer laag inkomen, die geen WIGW-statuut hebben, maar sinds 1 juli 07 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekenkas. Voor de Leuvense regio alleen gaat het hier toch over honderden mensen/gezinnen. Het college had in juni naar aanleiding van opmerkingen van gesteld dat het bereid was een bijkomende groep mensen te helpen met gratis huisvuilzakken op voorwaarde dat het geen administratieve romplsomp zou veroorzaken.

Magda AelvoetFatiha DahmaniMagda Aelvoet legde na gesprekken met mutualiteiten en stadsdiensten een praktisch voorstel op tafel, dat door het college werd aanvaard.