Groen doet voorstellen om meer ruimtes te creëren voor jongeren in de stad

17 Februari 2017

Jongeren hebben behoefte aan ruimte om jong te zijn in deze stad. Je kunt niet zomaar ruimte bij maken, maar het is wel mogelijk om op een slimme manier de beschikbare ruimte beter te delen of ter beschikking te stellen van jongeren. Groen heeft 5 concrete voorstellen die aangeven hoe dat kan. De vraag van jongeren naar meer ruimte is reëel, en ze klonk sterk tijdens het feest van 5 jaar en ook in het advies van jongerenraad

mijnLeuvenKabinet J. Je kunt geen ruimte toveren, maar we vinden dat het stadsbestuur best wel wat creatiever en slimmer zou kunnen reageren op de terechte vragen, onder meer door eigenaars ervan te overtuigen hun lokalen te delen. Om aan te geven dat er wel degelijk nog heel wat mogelijkheden zijn, heeft Groen alvast 5 concrete voorstellen uitgewerkt. Raadslid Lies Corneillie legt die op maandag 20 februari aan de gemeenteraad voor.   

(1) Van leegstaande panden naar ontmoetingsruimtes voor jongeren

In een stad zijn er veel ruimtenoden, maar is er tegelijk ook altijd wel ergens ruimte beschikbaar. In de Redingenstraat bijvoorbeeld, waar de KU Leuven over enkele jaren een nieuwe faculteit psychologie gaat bouwen. Tot aan de sloop kan het voormalig Geografisch Instituut nog dienst doen als jongerenatelier of ontmoetingsplek.

(2) Maak van Hal 9 nu al een hotspot voor jongeren in de stad,

Ook is er HAL 9 op de Centrale Werkplaatsen, dat ooit de nieuwe stek  van de jeugddienst zal worden. Waarom wachten om er jongeren creatief aan de slag te laten gaan? Het is een prachtige ruimte waar mooie dingen mogelijk zijn, in afwachting van de definitieve invulling.

(3) Fonds Tijdelijke invulling voor experimenteerkansen,

Groen wil dat de stad niet alleen zelf het goede voorbeeld geeft, maar ook onderhandelt met partners zoals de KU Leuven die over veel ruimtes beschikken. Een fonds voor tijdelijke invulling kan mensen overtuigen om zulke verwaarloosde leegstaande panden of braakliggend terreinen om te bouwen tot plekken voor experiment. Binnen Kom op voor je wijk ontbreekt op dit moment zo'n fonds, het zou een erg nuttige aanvulling kunnen zijn bij dit initiatief.

(4) 1 centrale zalenzoeker en ?boeker,

Voor wie op zoek is naar ruimte, is er nood aan één online platform met een zalenzoeker en -boeker voor alle lokalen die de stad zelf verhuurt. Eigenaars (scholen, bedrijven, verenigingen) kun je sneller overtuigen als ruimte verhuren of delen eenvoudig wordt.

(5) Slimme sleutels voor eigenaars die ruimtes willen delen.

Gedoe met sleutels kun je vermijden met slimme technologie die de klassieke sleutels vervangt door een app of badge (waar bijvoorbeeld OPEK vandaag al mee werkt). We vragen de stad om premies te geven aan eigenaars die zo'n systeem willen installeren of om een samenaankoop organiseren te organiseren.

Lies Corneillie: "We stellen vast dat iedereen het ondertussen heeft over ruimte voor initiatief of experiment, maar niemand schiet in gang. Dit zijn 5 concrete voorstellen om schot in de zaak te brengen en meer ruimtes voor jongeren toegankelijk te maken. Van de stad verwachten we dat ze het goede voorbeeld geeft, maar ook anderen aanmoedigt om ruimte te delen. Er is geen reden om nog langer te wachten met concrete antwoorden op de terechte vragen van onze jongeren."

Lies Corneillie, gemeenteraadslid