Groen! blij met uitspraak burgemeester over Mosquito

27 Mei 2008

Tijdens de gemeenteraad van gisteren maandag 26 mei stelde gemeenteraadslid Lisa Smolders een vraag over de zogenaamde Mosquito. Sinds enkele maanden is de Mosquito niet uit het nieuws te slaan. Het toestel, en het gebruik ervan, veroorzaakte in binnen- en buitenland heel wat ophef. Het is een instrument dat kinderen en jongeren wegjaagt via geluidssignalen. De frequentie is dermate hoog, dat ze enkel door kinderen en jongeren waargenomen kan worden. Groen! en Jong Groen! willen dat alle lokale besturen een expliciet verbod op Mosquito's uitvaardigen. Via onze vraag op de gemeenteraad wilden we de mening van de burgemeester over dit fenomeen horen. Lisa Smolders: "Wij zijn absoluut tegen de Mosquito. Het gebruik ervan druist in tegen een aantal artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een Mosquito is ook allerminst een goede oplossing voor mogelijke overlast. Die zal zich immers gewoon elders voordoen. Bovendien zullen álle kinderen en jongeren erdoor weggejaagd worden. Zo zijn alle jongeren, ongeacht of ze overlast veroorzaken of niet, niet meer welkom op bepaalde plaatsen." Volgens sommigen is er op dit moment al voldoende federale wetgeving (de wet van 12 juli 1985 inzake de bescherming van mensen tegen schadelijke effecten van niet-ioniserende stralen) die het gebruik van Mosquito's eigenlijk verbiedt, maar daar is geen eenduidigheid over. Daarom blijven we voorstander van een expliciet verbod op gemeentelijk niveau. Een ondubbelzinnig verbod vanuit het lokale bestuur, bijvoorbeeld via een bepaling in het politiereglement, heeft een belangrijke symbolische waarde. Alleen zo geef je duidelijk aan dat Mosquito's niet thuishoren in Vlaamse steden en gemeenten.

Lisa Smolders: "We zijn zeer blij dat burgemeester Tobback zich op onze vraag gisteren in de gemeenteraad zo duidelijk uitsprak tegen de Mosquito. We vertrouwen erop dat hij indien dit nodig zou zijn onmiddellijk via een aanpassing van het politiereglement of duidelijke instructies voor de betrokken diensten erover zal waken dat er geen Mosquito's komen in Leuven."

Lisa Smolders