Grijze speelplaatsen omvormen tot groene, sociale hotspots

16 December 2016

Spelen of ontspannen op een groene speelplaats, dat is voor vele kinderen en jongeren een droom. De meeste schoolspeelplaatsen, zeker in het secundair onderwijs, zijn grijze, betonnen pleinen. Groen wil dat Leuven tegen 2018 minstens 20 scholen ondersteunt om de speelplaats te transformeren naar een groene speel-, leer- en ontmoetingsplek.  Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid en zelf leerkracht van een secundaire school: "Een groene speelplaats biedt veel voordelen. Onderzoek toont aan dat die keuze positief is voor de gezondheid, voor de leerprestaties en voor het welbevinden. Op groene speelplaatsen voelen leerlingen zich beter in hun vel en is er minder pestgedrag. We willen met ons voorstel extra focussen op secundaire scholen. Scholieren willen een speelplaats als een groene, sociale hotspot waar het aangenaam is om te vertoeven en waar ze kunnen ontspannen met vrienden. Om zeker de secundaire scholen een duwtje in de rug te geven, stellen we voor dat het stadsbestuur geld voorziet zodat scholen zich kunnen laten begeleiden om iedereen op school te betrekken bij het ontwerpen en vormgeven van zo'n groene speelplaats."  Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Groene speelplaatsen zijn daarnaast gewoon leuk voor kinderen en jongeren: ze kunnen ravotten op een speelheuvel, rustig ontspannen op een bankje tussen de bomen of werken in de schoolmoestuin. Als kind- en jeugdvriendelijke stad kan Leuven niet anders dan dit sterk aanmoedigen. Kinderen en jongeren zijn zelf vragende partij en hebben veel ideeën. Hun betrokkenheid, maar ook die van leerkrachten en ouders is dus belangrijk. Ons voorstel past ook binnen de klimaatneutrale ambities van de stad. Betonnen pleinen zijn niet goed voor het klimaat en het leefmilieu. Speelplaatsen met veel groen filteren vervuilde lucht, brengen afkoeling en zorgen voor biodiversiteit. Alleen maar voordelen dus!"

Groen stelt in de gemeenteraad van december voor om een reglement op te maken waarbij scholen beroep kunnen doen op middelen voor groene (speel)infrastructuur en voor begeleiding bij de realisatie. Met dit voorstel wil Groen dat de stad een aanvulling biedt op de bestaande subsidie 'Natuur op school' van de provincie 'Vlaams-Brabant'.

 

Hilde Van Wichelen, Lies Corneillie