Gemeenteraad 21 februari 2022 - verslag

14 Maart 2022

Gemeenteraad 21 februari 2022 - verslag

Maandagavond was de groene fractie opnieuw op post voor hopelijk de laatste digitale gemeenteraad! Nog een laatste keer achter schermen in zolderkamers dus, volgende maand weer in onze mooie raadzaal op de Grote Markt. Een beknopte agenda, dat mag ook eens! De avond startte met de OCMW-raad. Het belangrijkste dossier op die agenda is de uitbreiding van de Leuvense huurpremie. Zowel Vooruit als Open VLD reageren positief over de uitbreiding die vandaag voorligt, namelijk dat alle alleenstaanden en gezinnen met kinderen vanaf 1 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning al in aanmerking komen voor de Leuvense huurpremie. Lorin Parys (N-VA) is tegenstander van de premie en de uitbreiding, durft zelfs te spreken over een mogelijks "aanzuigeffect" en stelt dat de meerderheid telkens maar investeert in dezelfde groep. Onze schepen van Wonen Lies Corneillie erkent de duidelijke tegenstelling tussen het sociale en progressieve stadsbestuur en de N-VA: wij kiezen er inderdaad voor om die huurders te ondersteunen die het vandaag het moeilijkst hebben, en vaak nog lang moeten wachten op de Vlaamse huurpremie, die pas na 4 jaar kan gevraagd worden. De OCMW-raad keurt de uitbreiding van de Leuvense huurpremie goed, een belangrijke bouwsteen om het recht op wonen te realiseren! Lorin Parys (N-VA) uit nog eens zijn bezwaar tegen de heraanleg en ingroening van de Vaartkomoevers mét de bijhorende ecologische zwemvijver. In een stad die in toenemende mate opwarmt door de oprukkende klimaatverandering is het nochtans erg belangrijk dat er voldoende plekken zijn waar mensen verkoeling en waterbeleving kunnen vinden. Parys noemt het obligaat een ‘prestigeproject’, terwijl het net gaat om een herinrichting van het publieke domein waar alle Leuvenaars welkom zijn. Vandaag stellen we vast dat steeds meer Leuvenaars een privaat zwembad aanleggen in hun tuin. Maar gezien de helft van die Leuvenaars een woning huurt, niet zelden een appartement zonder tuin, zou waterbeleving op die manier te veel het voorrecht zijn van mensen met een eigen private tuin en de middelen om een zwembad aan te leggen. Ook Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) sluit zich aan bij Parys en verwijst zelfs naar een zogenaamde poll van het lokaal reclameblaadje Leuven Actueel. Een kwalijke evolutie waarbij een boos of blij gezichtje plaatsen onder een tendentieuze facebookpost verward wordt met een opiniepeiling. Te zot om los te lopen. Tot slot laat ook Alexandra Roumans weten ‘zwaar tegen’ het project te zijn. Burgemeester Ridouani antwoordt dat het stadsbestuur altijd zeer transparant is geweest over de plannen rond de Vaartkom en ook participatief te werk is gegaan. Maar de hamvraag is: Wie moet er mee een zeg over hebben. Enkel de buurtbewoners of alle Leuvenaars. De Vaartkom is van iedereen, het project is gericht op elke Leuvenaar en dus is er gekozen voor een veel bredere aanpak, dan een aanpak enkel gericht op de buurt. Het gaat ook niet om een zwemzone van 12 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de vergroening van de oevers de pontons in de Vaart, de speelplekken etc. Koken kost nu eenmaal geld. De Vaartkom ontsluiten voor een breed publiek, is het tegenovergestelde van wat men een prestigeproject noemt, besluit de burgemeester. Zeger Debyser en Veerle Bovyn (N-VA) doen het miraculeuze voorstel om een stuk bouwgrond in handen van een private eigenaar, namelijk projectontwikkelaar Extensa, pardoes om te vormen tot een bos. Dat is straf, want gezien het gaat om private grond, waarop wettelijk mag gebouwd worden, kan de stad niet zomaar en eenzijdig beslissen dat er daar een bos moet komen. Indien de stad dat zou doen, zou de eigenaar van de grond meteen een schadeclaim eisen van de stad en zou de stad allicht verplicht worden om tientallen miljoenen euro’s over te schrijven uit de stadskas naar de rekening van de projectontwikkelaar. Veerle Bovyn (N-VA) looft wel de groene ambities van de stad en vindt dat Leuven vaak tot de besten van de klas behoort op het vlak van klimaat en duurzaamheid. Frouke Wouters (Groen) stelt van haar kant dat de groenen al veel langer dan vandaag opkomen voor het behoud van de open ruimte Parkveld. Daar werden ook al belangrijke stappen in vooruit gezet door de huidige progressieve coalitie. Parkveld is een gebied van zo’n 30ha, we spreken nu enkel nog over de laatste 7ha, de het overgrote deel van de open ruimte is vandaag al gered. Maar gezien het gaat om bouwgrond in handen van een private eigenaar, is het een complex dossier. Het bestuur wil nu eerst een visie op het gebied ontwikkelen, start daarvoor een studie op waarbij alle stakeholders - buurtbewoners, activisten, boeren, natuurverenigingen - zullen betrokken worden. Groen ondersteunt die aanpak en hoopt dat we via een onderhandeling met de eigenaar tot een zo maximaal mogelijke vrijwaring van ook die laatste 7ha te gaan. Ook schepen Devlies (CD&V) bevestigt deze piste en stelt dat de de ecologische corridor van Parkveld niet enkel behouden moet blijven maar ook versterkt moet worden. Jammer dat Debyser zich in het debat verlaagde tot laag bij de grondse persoonlijke aanvallen collega’s. Dergelijke aanvallen horen in feite niet thuis in een hoffelijk democratisch debat. Het voorstel van N-VA kon enkel op steun rekenen van die ene Vlaams Belanger uit de raad. Naast deze grotere discussiepunten keurden we ondermeer een toelage goed voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk om in geval van nood de winteropvang te kunnen uitbreiden en waren er vragen over het Leuvens stadsfestival KNAL en een mogelijke nieuwe locatie voor de hondenuniversiteit. De gemeenteraad besloot met een mysterie: waar is de zesde kanaalgraver naartoe? Eén van de 6 beeldjes aan de kop van de vaart is verdwenen, tips zijn dus welkom! Zo eindigde de gemeenteraad eens voor 23 uur, een unicum! Tot slot: het is altijd fijn debatteren en uitwisselen met collega’s die vanuit hun overtuiging en liefde voor de stad kritisch zijn voor het stadsbestuur en ideeën aanreiken voor Leuven. Jammer genoeg is dat niet altijd het geval en krijgen venijnige opmerkingen en persoonlijke aanvallen de bovenhand. Volgende maand, in het begin van de lente, trekken we terug naar het stadhuis voor onze maandelijkse gemeenteraad. We hopen dat er dan een nieuwe wind mag waaien door de raad, dat we elkaar in de ogen kunnen kijken en respectvol met elkaar van mening kunnen verschillen. Daar kan Leuven en de politiek in het algemeen alleen maar wel bij varen.