GPS kan woonwijken vermijden met hulp van het stadsbestuur

22 Maart 2006

Heel wat bewoners in Leuven stellen regelmatig vast dat veel sluipverkeer ? met onder meer zwaar wegverkeer dat helemaal niet in de buurt moet zijn ? zich een weg zoekt doorheen hun woonwijk. Buurtbewoners worden zelfs regelmatig aangesproken door buitenlandse vrachtwagenbestuurders die hun hulp zoeken omdat ze het spoor bijster zijn. Een belangrijke reden hiervan is dat chauffeurs blindelings de kortste weg volgen die hun via hun GPS-navigatiesysteem wordt opgegeven. Vaak is dat dwars door een woonwijk. De ontwerpers van deze systemen blijken zelf vragende partij te zijn bij de lokale overheden om snel en nauwkeurig de plaatselijke situaties door te spelen zodat ze hun navigatiesystemen kunnen optimaliseren. Groen! vraagt het stadsbestuur om op regelmatige basis met de ontwerpers van de digitale kaarten rond de tafel te gaan zitten. Raadslid Marleen Demuynck legt uit: "Het is belangrijk dat niet alleen iedere gewijzigde verkeerssituatie of verkeersafwikkeling onmiddellijk gemeld wordt. Het is ook nodig dat het doorgaand verkeer langs de meest geschikte routes naar zijn bestemmingen gevoerd wordt. Waar dit kan helpen kan het stadsbestuur op belangrijke invalswegen naar Leuven de nodige signalisatie aanbrengen waarop staat welke de meest aangewezen route is voor zwaar en doorgaand wegverkeer. In Mortsel heeft groene burgemeester Ingrid Pira in het dossier van een goede GPS-regeling pionierswerk verricht. We raden onze burgemeester dan ook aan om van deze ervaring gebruik te maken." Marleen Demuynck, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter