Gezocht: duurzame helden

14 Mei 2024

Gezocht: duurzame helden

"Met dit initiatief zetten we organisaties en mensen die hier en/of in het Globale Zuiden dagelijks duurzaam bezig zijn in de bloemetjes." - Lies Corneillie

Net als de voorbije jaren zet stad Leuven tijdens de Week van de Duurzame Gemeente in september vijf Leuvense duurzame helden in de bloemetjes. Dat zijn mensen of organisaties die in Leuven en/of het Globale Zuiden dagelijks bijdragen aan een duurzame samenleving en daarvoor onze erkenning verdienen. Leuvenaars kunnen nog tot en met 21 mei kandidaten nomineren die het verdienen om tot duurzame held gekroond te worden.

"Elk jaar selecteren we vijf duurzame helden. Ook dit jaar gaan we op zoek naar mensen of organisaties die de titel duurzame held verdienen", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "Je hebt nog tot en met 21 mei de tijd om deze mensen of organisaties te nomineren."

Nomineren kan op www.leuven.be/duurzamehelden. Je mag maximum vijf personen of organisaties nomineren. Telkens motiveer je waarom je die persoon, school, organisatie, vereniging, onderneming of andere groep nomineert.

"Met dit initiatief willen we organisaties en mensen die hier en/of in het Globale Zuiden dagelijks duurzaam bezig zijn in de bloemetjes zetten, onze waardering uiten voor hun inspanningen en hun werk bekendmaken bij het grote publiek", aldus Corneillie.

Stemmen

Leuvenaars kunnen vervolgens van 4 tot en met 18 juni op www.leuven.be/duurzamehelden stemmen op de genomineerde helden. Niet alleen het aantal stemmen telt, maar bijvoorbeeld ook de mate waarin iemand duurzaam en inspirerend werkt en zichtbaar is in Leuven. De stad selecteert vervolgens vijf nieuwe, Leuvense duurzame helden. Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot 25 september, maakt ze de helden bekend en zet hen in de kijker.

Vorig jaar sleepten Banaba Wereldburgerschap en ontwikkeling van Hogeschool UCLL, KosMos van GO! Atheneum De Ring, Mobile School, Teach the Teachers en IVAN van Hogeschool UCLL de titel in de wacht.

Week van de Duurzame Gemeente

Net als de voorbije jaren neemt de stad ook dit jaar deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Zo wil de stad lokale duurzame acties zichtbaar maken, interesse wekken bij haar inwoners en hen er het belang van duidelijk maken. De actie past in de 'Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling' met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s.