Gemeenteraad 31 mei 2021 - verslag

05 Juni 2021

Gemeenteraad 31 mei 2021 - verslag

Gemeenteraad 31 mei 2021 - verslag Het gros van het werk van de gemeenteraadsleden wordt in de commissies verzet. Onze fractie laat geen commissievergadering passeren zonder zelf actief vragen te agenderen en positief, maar ook kritisch en constructief tussen te komen op de geagendeerde dossiers. Iedereen kan de commissies live volgen via deze link of achteraf herbekijken. Wil je dus graag Fatiha, Sara, Ann, Sabine, Eva, Frouke of Wouter bezig zien? Stem dan af op een commissie. Je kan de agenda van elke commissie trouwens op voorhand consulteren! In aansluiting op de commissies is het vervolgens maandelijks de beurt aan de “hoogmis” van het lokale politieke werk : de OCMW-en gemeenteraad. In de traditioneel korte OCMW-raad begon Ann Li met een tussenkomst rond Housing First. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW, CAW en AGSL staan we nu immers een stap dichter bij de realisatie van Housing First. Deze methodiek biedt mensen die lang dakloos zijn een individuele woonst in plaats van opvang, en daarnaast langdurige begeleiding. Ann gaf tekst en uitleg dat Groen al in 2016 de vraag van CAW en andere basiswerkingen oppikte om Housing First in Leuven te realiseren. “Want wonen is immers een grondrecht en een dak boven het hoofd biedt niet enkel veiligheid, het geeft mensen de kans om tot rust te komen en zo meer grip te krijgen op hun eigen leven.” aldus Ann. Housing First is voorts niet enkel de visie van het stadsbestuur, het wordt ook bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat Housing First-bewoners nadien sneller werk vinden, een betere gezondheid hebben, meer zelfredzaam zijn en ook een grotere levenskwaliteit ervaren. Lies Corneillie zette de puntjes op de i door aanvullend aan te stippen hoe dit kadert in het actieplan dak- en thuisloosheid, en op welke vlakken de stad en AGSL ondersteuning voorziet. Ook PVDA had hierover opmerkingen, maar verzandde uiteindelijk in de slogan: “U doet niet genoeg.” De Gemeenteraad daarna begon met een aantal dossiers over de vertegenwoordigingen in Algemene Vergaderingen of vervangingen van bestuurders. N-VA had een voorstel om de mondmaskerplicht in Leuven af te bouwen, omdat een mondmasker in de openlucht weinig meerwaarde biedt. De burgemeester wou zich niet hier en nu tot uitspraken verleiden over een cijfer of datum vanaf wanneer de mondmaskerplicht in het winkel-wandelgedeelte verdwijnt; hij wacht liever de versoepelingen van begin juni af, wees ook op enkele randvoorwaarden zoals voldoende hoge vaccinatiegraad, en pleitte verder voor duidelijke en eenvoudige communicatie naar burgers. Wat hij niet goed begreep, is waarom de Vlaamse regering de mondmaskerplicht op speelplaatsen in scholen nog niet wil afschaffen, als NVA beweert dat dit weinig zin heeft in openlucht..? Enkele glaspanelen aan het Rector De Somer- en Margarethaplein zijn terug aan vervanging toe en dat kost jaarlijks wel wat. Fatiha stelde eerder in de commissie de vraag of het niet beter is om een alternatief in een minder breekbaar materiaal te voorzien. De vraag werd opgepikt door de dienst. Hopelijk kunnen we deze kost in de toekomst vermijden! In een vraag van het VB-raadslid om waterstof toe te voegen als oplossing voor een bestek voor de aankoop van personenwagens met bijvoorbeeld tankfaciliteit bij de reinigingsdienst langs de Aarschotsesteenweg, antwoordde Thomas Van Oppens dat in het bestek geen waterstofoptie is meegenomen omdat er eenvoudigweg geen betaalbare voertuigen op de markt zijn. Er is bovendien bijzonder veel know-how nodig om een tankstation te bouwen. Daarnaast is de laadduur een beperkend effect. Voor zwaardere voertuigen is waterstof wel een optie om in de toekomst te bewandelen. Over de podiumkunstenzaal kwamen alle fracties, behalve Open VLD, tussen. Sabine Vandenplas deed dat voor Groen Leuven met een sterke tussenkomst, dat er met de realisatie van dit zalencomplex eindelijk ook grote en technisch complexe producties in Leuven kunnen plaatsvinden. Momenteel moeten die nog uitwijken naar elders. Sabine stipte aan dat voor Groen steeds een aantal randvoorwaarden aan de bouw verbonden waren; 1. Maak van het gebouw en de site een kruisbestuiving tussen kunst, duurzaamheid en wetenschap. In de plannen van zowel gebouw als site ligt de ambitie hoog met een duurzaam gebouw dat tegelijk opvalt en integreert op deze plek. 2. Zorg dat deze infrastructuur multifunctioneel kan gebruikt worden. Een automatisch zaalopbouwsysteem betekent dat je die letterlijk elke minuut kan gebruiken en voor elk soort evenement. Dat maakt het plan solide. 3. De podiumkunstensite moet een open huis en vrijplaats zijn voor elke bezoeker of passant, waar mensen samen aan cultuur werken, of gewoon ontmoeten. Voor wie nog twijfelt of investeren in cultuur wel rendeert, poneerde Sabine het zo: “Voor elke geïnvesteerde euro belastinggeld, vloeit er 2 tot 3 euro terug naar de Leuvense economie en een veelvoud naar de Leuvense samenleving.” De oppositie steeg niet veel verder uit dan het hoge prijskaartje en een businessplan dat pas tegen het einde van 2021 voorgelegd wordt. N-VA sprak van, “een albatros om de nek van de Leuvenaar”, PVDA herhaalde zichzelf met, “prestigeproject en niet meer dan dat”. VB lanceerde een nieuw woord “het eco-chichisme”. Jammer, want het project gaat over veel meer dan dat. Verder kwam ook de uitbating van parking Vaartkom aan bod. David Dessers gaf toelichting dat de stad niet alle expertise heeft voor de uitbating en dus externe expertise zoekt. Die wordt vormgegeven in een concessie voor 7 jaar waarbij de uitbater er meer belang bij heeft om de parking te vullen. De stad blijft de regie over het parkeerbeleid in handen houden door aan de concessie een reeks van voorwaarden te koppelen; een uur gratis parkeren, 4u gratis parkeren op vrijdag/zaterdag/zondag blijven gegarandeerd voor wie in P Vaartkom parkeert. Het uurtarief mag het tarief van het straat-parkeren nooit overschrijden. In een vraag over het schrappen van enkele bushaltes op Leuvens grondgebied gaf David mee dat het gaat over haltes waar de bus er niet meer stopt of waar het traject is gewijzigd. Haltes die héél dicht bij elkaar liggen, worden op sommige plekken (bijvoorbeeld in Kessel-Lo) samengevoegd. Bovendien zal het OV-aanbod uitbreiden met nieuwe overstaplocaties, extra lijnen en bussen die vroeger en later zullen rijden. Tot slot gaf Thomas Van Oppens uitleg over de zoektocht naar een locatie voor een dierenasiel. De private markt wordt daarbij niet geschuwd. Zo is de stad bezig met een locatie-checklist van voorwaarden zoals geluidsaspecten, buitenruimte, bereikbaarheid etc. om op die manier de locaties van beschikbare panden goed te kunnen vergelijken. Kortom, het voorstel van N-VA om panden op de private markt te onderzoeken, was voorbarig.