Geen zware vrachtwagens bij begin en einde schooldag

07 September 2016

Groen vraagt dat er net als in Kortrijk in Leuven een afspraak komt  die ervoor zorgt dat er geen werfverkeer is nabij scholen bij het begin en het einde van de schooldag. Kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen stappen en fietsen, van thuis tot aan de schoolpoort. Bouwprojecten in de buurt van een school kunnen gevaarlijke situaties opleveren, zeker als er grote vrachtwagens af- en aanrijden, net bij begin of einde van de schooldag. Kortrijk vond hiervoor een oplossing in een charter dat vrachtverkeer uit de stad weert op de piekmomenten van de schooldag. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "We zien ook in Leuven bedreigende situaties waarbij jonge fietsers samen met zware vrachtwagens de weg op moeten. We zijn erg te vinden voor een regeling die vrachtverkeer weert in de schoolomgeving: om ongevallen te vermijden en om kinderen een gevoel van veiligheid te bieden. De afspraak in Kortrijk kwam er in de vorm van een charter tussen de stad, de Bouwunie en de Confederatie Bouw en krijgt steun van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Wij zullen voorstellen dat er ook in Leuven een gelijkaardig charter komt en dat men op basis van dat charter verdere afspraken maakt voor alle bouwwerven nabij scholen de volgende jaren."

Groen zal dit voorstel agenderen op de commissie en gemeenteraad van september. Daarnaast zal de partij blijven hameren op verschillende andere knelpunten uit de scholenbevraging en alternatieven voorstellen. Zo moet ook het beloofde fietsplan voldoende aandacht vestigen op noden van jonge fietsers in de stad. 

Lies Corneillie