Geen toeters en bellen, maar fietspaden!

20 Maart 2014

Verbazing bij Jong Groen toen schepenen Ridouani en Devlies hen uitnodigden voor een applausactie voor fietsers. Samen met de vzw Leuven Kilmaatneutraal 2030 verwelkomen de leden van het stadsbestuur op vrijdag 21 maart de fietsers "met een heuse erehaag vol spandoeken, met toeters, bellen, gejuich en vooral veel applaus omdat ze de auto laten staan." Een erehaag vol spandoeken Anna Vanhole, co-voorzitter Jong Groen Leuven: "Wat is de fietser met een erehaag en spandoeken, als je zijn fiets achter zijn rug opruimt? Beste schepenen, voorzie fietsenstallingen voor kort- én langparkeren. Een klimaatneutrale stad is een fietsstad. Vandaag is Leuven geen fietsstad maar een autostad. Werk aan veilige en vlotte fietspaden, naar Leuven en in Leuven. Maak onze stad autoluw zodat fietsen echt een plezier is. Pas dan is er reden tot feest."

Toeters, bellen, gejuich en vooral veel applaus

Lies Corneillie, gemeenteraadslid Groen: "Net op die plaats, op de Bondgenotenlaan en het Martelarenplein waar fietsers zich dagelijks tussen geparkeerde vrachtwagens en bussen wagen, is een applaus van de schepenen hypocriet. Met toeters en bellen wapent de fietser zich hier elke dag in de strijd in het verkeer. In plaats van te juichen en in de handen te klappen, steken de schepenen beter de handen uit de mouwen. Geef ons echte fietspaden."

Voor fietsers is een applausactie de kers op de taart van een degelijk fietsbeleid. Helaas is er geen fietsbeleid in Leuven. De kers is er, de taart niet. De fietser blijft op zijn honger zitten.

Anna Vanhole en Lies Corneillie