Erfgoeddag 1 mei 2011: Armoe troef (bij het OCMW van Leuven)

28 April 2011

Nu zondag 1 mei 2011 is het de jaarlijkse Erfgoeddag. Dit jaar staat die in teken van de Armoede onder de noemer Armoe troef. Hoewel België, Vlaanderen en Leuven een zeer hoog welvaartspeil kennen, slagen we er niet in om de armoede uit onze stad, gewest en land te bannen. Het is dus een zeer actueel thema en het is bijzonder interessant om te zien hoe onze samenleving doorheen de geschiedenis met armoede is omgegaan. Het programma in Leuven biedt een rijk overzicht waar allerlei groepen en instanties aan deelnemen. Ook de verenigingen waar armen het woord nemen doen hieraan mee. Vreemd is dan ook dat we in het programmaoverzicht ( ) maar heel weinig betrokkenheid van het OCMW van Leuven terugvinden (enkel voor de tentoonstelling "Armoede een rijke bron voor de genealoog" in het Rijksarchief kon er beroep gedaan worden op het archief van het OCMW).http://www.erfgoeddag.be/2011/docs/erfgoeddag2011_brochure_Leuven.pdf

Nochtans heeft het OCMW Leuven een rijk historisch verleden. Het OCMW was immers de opvolger van de Commissies van Openbare Onderstand, het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van de Godshuizen. Waar het huidig OCMW gevestigd is, was vroeger het jongensweeshuis. Veel van deze zaken zullen we in het stadhuis zien of horen vertellen door de Koerier van Navarra, maar dus niet door het OCMW van Leuven. Groen!Leuven vindt dit een gemiste kans. Hier had het OCMW Leuven het initiatief moeten nemen om samen met de andere partners (stad, buurtwerk, verenigingen waar armen het woord nemen, ?) de armoede in Leuven een historisch en actueel gezicht te geven. "Via het Vrijetijdsparticipatiefonds moedigt het OCMW-Leuven de mensen die in armoede leven aan om deel te nemen aan allerlei culturele en sportieve activiteiten. Maar zelf blijft het OCMW in gebreke om actief te participeren aan een initiatief dat tot haar kerntaken behoort", aldus Louis Debruyne, OCMW-raadslid voor Groen!. "Meer zelfs, de Erfgoeddag wordt niet vermeld op haar website." In plaats van steun voor Armoe troef is het dus veeleer armoe troef bij het OCMW van Leuven.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid