Engagement zkt student van 18 tot 24 oktober

14 Oktober 2021

Engagement zkt student van 18 tot 24 oktober

Van 18 tot 24 oktober organiseren stad Leuven, KU Leuven, UC Leuven-Limburg, LUCA School of Arts en studentenkoepel LOKO voor de derde keer Engagement zkt student. Met dit initiatief willen ze studenten vertrouwd maken met de vele ervaringen die vrijwilligerswerk hen biedt. Tegelijk krijgen Leuvense verenigingen een forum om vrijwilligers te werven. Studenten kunnen deelnemen aan online infosessies en rondleidingen georganiseerd door een dertigtal Leuvense verenigingen. Elk jaar strijken meer dan 50.000 studenten neer in Leuven. Zij hebben een enorm potentieel voor de talrijke verenigingen die Leuven rijk is. Tijdens Engagement zkt student ontdekken studenten op welke manieren ze zich in Leuven kunnen engageren als vrijwilliger. Meer dan dertig verenigingen uit de cultuur-, sport-, onderwijs-, gezondheids- en welzijnssector stellen zich voor. Deze verenigingen zijn, net als de studenten, een belangrijke meerwaarde voor het sociale weefsel van Leuven. "Veel studenten barsten van het engagement, maar moeten ook kunnen ontdekken welk engagement hen ligt. Met dit initiatief overbruggen we die kloof." - Thomas Van Oppens "We willen een derde van onze inwoners – we zien studenten als inwoners – makkelijker de weg laten vinden naar de vele geweldige initiatieven in Leuven. Veel studenten barsten van het engagement, maar moeten ook kunnen ontdekken welk engagement hen ligt. Met dit initiatief overbruggen we die kloof", licht schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens toe. "Tegelijkertijd zetten we de meerwaarde van de student in Leuven in de verf. Er zijn al studenten die kinderen op het woonwagenterrein helpen bij hun schoolwerk, maar het kan net zo goed als vrijwilliger in de wereldwinkel of de winteropvang voor daklozen." Online infosessies en rondleidingen Tijdens Engagement zkt student van 18 tot 24 oktober stellen een dertigtal Leuvense verenigingen zich aan de studenten voor via online infosessies of rondleidingen ter plaatse. Sommige koppelen hier ook meteen een concrete opdracht aan, zodat studenten kennis kunnen maken met het eigenlijke vrijwilligerswerk. Ook aan de internationale studenten is gedacht: zij kunnen proeven van het Engelstalige aanbod. Een overzicht van alle verenigingen die deelnemen en de infosessies of rondleidingen die ze organiseren, vind je op www.leuven.be/engagement-zkt-student. Op de website kunnen studenten zich registreren. Meerwaarde voor sociale weefsel Met dit initiatief kunnen studenten ontdekken hoe ze zich in de stad als vrijwilliger kunnen inzetten. Studenten vormen een enorme meerwaarde voor het sociale weefsel van de stad. Ook zij maken van Leuven een solidaire stad. Voor de student zelf is het natuurlijk ook een enorm verrijkende ervaring: vrijwilligerswerk verbreedt je perspectief en je netwerk, het helpt je ervaring op te doen. Je ontdekt ideeën en projecten die anders misschien niet op je pad zouden komen. En het voelt ook gewoon goed om iets voor een ander te doen. "UCLL is als praktijkgerichte hogeschool sterk gericht op haar bijdrage aan de regio. De UCLL-studenten participeren via stages en diverse dienstverleningsprojecten aan de Leuvense gemeenschap. Ze leveren daarbij concrete resultaten en oplossingen af", vult hoofd dienst Onderwijs en Studenten van UCLL Klaas Vansteenhuyse nog aan. "De hogeschool stimuleert ook erg het leren uit maatschappelijk en belangeloos engagement. Engagement zit dan ook in ons Moving Minds DNA. Met Engagement zkt student kunnen studenten en organisaties elkaar vinden. Zo maken we van de Leuvense regio niet alleen een topplek om te werken, maar ook een warme gemeenschap om te leven." "Het werk van LOKO is enkel mogelijk dankzij een ontzettend groot engagement van tientallen vrijwilligers. De lessen die we trekken uit deze ervaring nemen we mee voor de rest van ons leven. Een evenement dat het engagement wil verstreken bij alle studenten hier in het Leuvense kunnen we dan ook alleen maar aanmoedigen en zo goed mogelijk ondersteunen", besluit Brent Monette, voorzitter van LOKO.