Eindelijk een fietsbeleidsplan, maar een fietshoofdstad zijn we nog lang niet

25 Maart 2017

Gisteren stelde het stadsbestuur haar fietsbeleidsplan voor. Groen is blij dat dit plan er eindelijk is. Al in december 1993 stelden de Leuvense Groenen een eerste voorstel voor om tot een omvattend fietsbeleidsplan te komen. Het heeft dus even geduurd eer het stadsbestuur ook zelf de noodzaak van zo'n plan inzag. We vinden het nieuwe plan een belangrijke stap vooruit, en daarom zullen we het ook goedkeuren. Maar er is echt nog veel meer nodig om van Leuven de fietshoofdstad te maken die het stadsbestuur nu aankondigt. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "We lieten in de gemeenteraad in december 2016 de goedkeuring van de eerste versie van dit plan uitstellen, zodat ook alle oppositiepartijen aanbevelingen konden formuleren. Zelf deden we niet minder dan 23 grote aanbevelingen, naast tientallen punctuele suggesties. We zijn verheugd dat de meerderheidspartijen een aantal aanbevelingen ter harte namen. Daardoor voelen we ons zelfs een beetje co-auteur van de tekst. Maar sommige aanvullingen zijn te vrijblijvend of te vaag opgesteld. En een aantal voorstellen wordt straal genegeerd." In

onze bijgevoegde analyse kunt u onze gedetailleerde bespreking van het nieuwe fietsbeleidsplan vinden.

Toon Toelen: "De eindconclusie is dat dit plan volstaat om een 'gewone' fietsstad te worden. Maar om de zelfverklaarde "fietshoofdstad van België" te worden zal het stadsbestuur toch nog versnelling of drie hoger moeten schakelen. Bovendien moet er eerst nog een kentering komen bij het college. Vandaag maakt men nog al te vaak ad-hoc keuzes (of doet men uitspraken) die tegenstrijdig zijn met dit plan."

Groen zal tijdens de gemeenteraad van 27 maart het voorliggende fietsbeleidsplan steunen, maar jaarlijks een evaluatie maken om het ambitieniveau op te krikken met onze eigen voorstellen, die het deze keer niet gehaald hebben.

 

Toon Toelen

BIJLAGEN:
standpunt_groen_over_fietsbeleidsplan.pdf