Een zadenbib voor meer lokaal voedsel

17 November 2012

Groen wil dat Leuven, net als Londerzeel, van start gaat met een zadenbib. Een simpel idee dat een sleutelrol kan spelen in een lokaal voedselplan. En tegelijk een voorbeeld van een nieuwe ecologische cultuur van 'gebruiken in plaats van bezitten'. Het idee bestaat al langer in de en nu pikt ook de gemeente

Verenigde StatenLonderzeel het op, een 'zadenbib'.

Fatiha Dahmani: "Het concept is heel simpel. In de bib leen je enkele zaden. Je krijgt zo nodig extra uitleg om te leren hoe je zelf terug zaden kunt oogsten, en die breng je dan aan het einde van het seizoen weer terug. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen, en uit bestaande voorbeelden blijkt dat het ook goed werkt. In Londerzeel wordt er voor het project samengewerkt met Velt. Zo biedt het ook mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken en oude of bijzondere soorten weer een plek te geven in onze tuinen. Wij stellen voor dat Leuven ook met een project start om te komen tot een zadenbib, mee op basis van de ervaringen in Londerzeel."

Dit idee past voor ons erg goed in onze visie van een lokaal voedselplan, zoals we dat in ons verkiezingsprogramma voorstelden. Die steunt erop dat we burgers actief willen betrekken bij een ruime strategie om terug meer lokaal voedsel te produceren. Het idee van een zadenbib past ook in een model van wat we de 'commons' noemen. Genetisch materiaal, zoals zaden, mag geen eigendom zijn van privébedrijven maar moet bezit zijn van de gemeenschap, met aangepaste gebruiksrechten. Uit de buitenlandse voorbeelden blijkt dat de zadenbib de start was van grotere burgerprojecten om de zadenrijkdom te beschermen. Het is ook een voorbeeld van de groeiende ecologische cultuur van 'gebruiken in plaats van bezitten', die zich onder meer uit in samengebruik van voertuigen en materialen.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid)

Links: