Een website voor goede stadsideeën van burgers

21 Juni 2014

Stel: je hebt een goed idee en je wilt dat aan de stad voorleggen, hoe doe je dat dan? Groen wil een  speciale website waar burgers hun ideeën kunnen posten en daarover met elkaar in discussie gaan. Ideeën die veel steun krijgen, komen automatisch op de vergadertafel van het stadsbestuur. Als je als burger een goed idee hebt dat je aan de stad wilt voorleggen, hoe moet je dat dan aanpakken? Er zijn al verschillende kanalen beschikbaar, maar het zou nog een stuk beter kunnen. Met een speciale interactieve website kun je aan burgers een interessant platform bieden. Zo'n website staat in onze visie natuurlijk niet op zichzelf en vormt een onderdeel van een ruimer participatiebeleid. Maar net binnen dat geheel kan het een belangrijke rol spelen. Thomas Van Oppens: "Ons voorstel is dat er een aparte website komt voor inwoners van Leuven waar ze ideeën voor Leuven kunnen posten. Inwoners kunnen ook stemmen voor of tegen voorstellen van anderen. Er is ook ruimte voor commentaar en discussie en de indiener van het idee kan tijdens het proces haar of zijn idee nog altijd bijsturen. Het geheel wordt gemodereerd door een ambtenaar die er voor zorgt dat de discussie beschaafd blijft. In de lijn van een volksinitiatief zou het stadsbestuur er zich toe verbinden om ideeën die een bepaalde hoeveelheid stemmen krijgen in overweging te nemen. Daarna komen deze ideeën op een aparte pagina waarin je als burger kunt zien of die in behandeling, afgekeurd of uitgevoerd zijn. Raadsleden en leden van het stadsbestuur worden gestimuleerd om zich ook actief in de discussies te mengen. Op deze manier zorgen we voor een echt participatief beleid waar ideeën van burgers een plaats krijgen in het beleid."

Er zijn al goede voorbeelden van het model dat wij voorstellen. Zo is er een site uit Tilburg waar ideeën van burgers verzameld worden .

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid