Een website om gladde fietsroutes te melden, goed idee!

18 Januari 2013

Groen is voorstander van een pilootproject in Leuven, net als in Zaanstad, om via een website aan te geven welke fietsroutes gevaarlijk zijn bij sneeuwweer, en waar er veilig kan gefietst worden. De Nederlandse gemeente Zaanstad heeft als eerste een speciale website waar fietsers kunnen melden welke fietsroutes er erg glad bij liggen en waar ze gevallen zijn als gevolg van de gladheid. De website

www.gladdefietsroutes.nl/zaanstad geeft een gedetailleerd overzicht van welke routes veilig zijn en waar er zich problemen voordoen. Fietsers kunnen eenvoudig via hun mobiele telefoon een bericht doorgeven als ze zijn gevallen of als er problemen zijn op een bepaalde plek. Via de website kunnen fietsers ook een fietsroute kiezen waar er reeds geruimd is, of waar er met prioriteit 1 zal worden geruimd.

Groen stelt voor dat Leuven onderzoekt of een dergelijk pilootproject tegen volgend jaar ook in Leuven kan worden opgezet, in samenwerking met de Fietsersbond.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "We zijn blij dat er al veel inspanningen geleverd zijn om fietspaden vrij te maken. We hebben de reinigingsdienst daarvoor ook bedankt. Een volgende stap zou kunnen zijn om nog meer systematisch in kaart te brengen waar zich problemen voordoen, zodat er ook snel op kan worden gereageerd. Een dergelijk systeem zou moeten worden uitgebouwd in samenwerking tussen de stad, de provincie, en ook de Vlaamse overheid. Met name op enkele gewestwegen zijn er nog steeds grote problemen. Via een dergelijke tool zouden toch al de meest dringende plekken kunnen worden aangepakt."

Toon Toelen, gemeenteraadslid