Een persconferentie moet open zijn voor alle journalisten

05 December 2007

Groen!Leuven vindt het verkeerd dat er in Casablanca een persconferentie wordt gehouden die aan mannelijke journalisten geen toegang verleent. Geen enkele culturele reden kan worden ingeroepen om vormen van uitsluiting in onze stad toe te laten. Dit leidt tot het omgekeerde van integratie en dat wil Groen!Leuven niet. De stadsdiensten die hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben zich vergist en doen een verkeerd beeld ontstaan bij de Leuvense bevolking. Groen! distantieert zich hiervan. Dat er een naast een persconferentie een feestje wordt opgezet om onder vrouwen die bij een bepaalde activiteit betrokken zijn iets te vieren, is voor ons geen enkel probleem. Alle mensen hebben het recht om zich te organiseren op de manier die ze het liefst willen. Het incident hoeft niet over roepen te worden als de ultieme aanval op de persvrijheid, maar Groen! pleit ervoor de persconferentie anders te organiseren of af te gelasten. Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid