Een lokaal energiebedrijf voor een klimaatneutraal Leuven

27 Augustus 2013

Groen is voorstander van de oprichting van een lokaal energiebedrijf voor Leuven. Zo'n energiebedrijf kan een belangrijke rol spelen in het streven naar klimaatneutraliteit. Bij voorkeur wordt gekozen voor een ruim takenpakket en worden verschillende partners bij het energiebedrijf betrokken. Een lokaal energiebedrijf kan de middelen verzamelen om de noodzakelijke investeringen in energiezuinigheid te financieren en kan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Leuvenaars toegang krijgen tot hernieuwbare energie. Leuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030, officieel dan toch. In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of het stadsbestuur bereid is om verregaande en ambitieuze maatregelen te nemen om het project definitief op de sporen te zetten en of het erin zal slagen om kernpartners zoals KU Leuven, Ertzberg of De Lijn volop hun rol te laten spelen. Wat er hierover in het bestuursakkoord staat, stelt ons op dat vlak voorlopig helemaal niet gerust. Willen we Leuven klimaatneutraal maken, zal er een hoop centen nodig zijn om al die maatregelen te financieren. Er zijn investeringen nodig in onder meer het gebouwenbestand maar ook in allerhande innovatieve projecten. Daarnaast hebben we ook nood aan sterke instrumenten om b.v. grootschalige isolatie- en andere projecten uit te voeren en in een hogere versnelling te brengen. Bij dat alles zouden verschillende partners, waarbij ook burgers, moeten betrokken worden. Volgens Groen kan een lokaal energiebedrijf die rol vervullen. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Tot nu toe wordt er in het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 wel gesproken over een 'klimaatfonds', maar dat idee blijft veel te vaag en zal volgens ons niet volstaan om tot een echte versterking van het beleid te komen. Daarom willen we het concept van een lokaal energiebedrijf voorstellen. In Nederland hebben op dit moment al heel wat gemeenten een eigen lokaal duurzaam energiebedrijf. Zo'n energiebedrijf kan verschillende taken hebben: (1) productie, levering en beheer van duurzame energie in eigen regio, (2) financiering van en participatie in de duurzame energieprojecten, (3) energiebesparing. En in ons land heeft Hasselt ondertussen ook een eigen energiebedrijf."

David Dessers (gemeenteraadslid): "In Leuven kan een lokaal energiebedrijf het stadspatrimonium helpen klimaatneutraal te maken en kan het samen met de universiteit, burgers en bedrijven allerhande voorbeeldprojecten opzetten. Zo'n energiebedrijf kan ook restwarmte van bedrijven in kaart brengen en nuttig gebruiken en het kan energiebesparing collectief per wijk aanpakken. Ook de samenaankoop van duurzame stroom kan een mogelijke taak zijn. Wetenschappers van de KULeuven rekenden ons voor dat het klimaatneutraal maken van onze stad op de langere termijn zichzelf terugbetaalt. Maar vandaag is er wel nood aan financiering om al die investeringen mogelijk te maken. Een lokaal energiebedrijf kan die middelen verzamelen, onder meer via originele vormen van financiering, zoals crowdfunding. Het zou ook kleinschalige projecten voor hernieuwbare energie kunnen ondersteunen. Er moet bekeken worden wat de meest aangepaste juridische structuur is voor zo'n bedrijf. In elk geval moeten geïnteresseerde partners als burgers, middenveldorganisaties, bedrijven en kenniscentra eraan deelnemen. Zo kunnen de Leuvenaars zelf een actieve rol spelen in de klimaatneutrale transformatie van hun stad."

Fatiha Dahmani en David Dessers, gemeenteraadsleden