Een lokaal energiebedrijf van en voor de Leuvenaars

26 Februari 2016

Groen wil een lokaal bedrijf voor minder verbruik en schone productie van energie. Veel Leuvenaars spannen zich in om minder energie te verbruiken, en kiezen voor groene energie. De stad kan hen helpen, en een serieuze meerwaarde bieden, door de oprichting van een lokaal energiebedrijf. Een lokaal energiebedrijf kan zelf groene energie opwekken. Zelf lokaal meer energie opwekken of de opwekking ervan ondersteunen kan ervoor zorgen dat we als stad op termijn minder afhankelijk worden van grote energieconcerns. Het kan alle Leuvenaars toegang geven tot groene energie. Het helpt mensen om hun woning beter te isoleren, zodat ze minder energie verbruiken. Zo'n stedelijk bedrijf moet geen zaak zijn van ambtenaren alleen. Er is genoeg kennis en expertise bij tal van actoren: burgers, bedrijven, universiteit, sociale middenveldorganisaties, andere instellingen. We willen nadenken over originele formules om al deze partners mee in dit stadsbedrijf op te nemen. Volgens Groen kan Leuven hierbij aan de spits staan van wat moderne steden samen met hun burgers kunnen. Het is ook een goed middel om de klimaatneutrale ambitie een stevige duw te geven.

Klinkt ambitieus? Daarom begin je er maar beter vandaag dan morgen aan. Andere steden doen het ons voor. In Nederland en Duitsland zijn er veel steden die zo'n lokaal energiebedrijf hebben opgericht. Hasselt richtte in 2012 een eigen energiebedrijf op. Dit Hasseltse Energiebedrijf investeerde tijdens zijn eerste werkjaar één miljoen euro in de opwekking van groene energie (zonnepanelen, windmolens en een waterkrachtcentrale) en wil de stadsdiensten op termijn volledig energieonafhankelijk maken. Tegelijkertijd investeert het bedrijf ook volop in energiebesparing.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Het Leuvense bestuur is nu al over de helft van de rit en we stellen vast dat de klimaatneutrale plannen van Leuven maar niet op kruissnelheid geraken. Ja, er gebeurt wel iets. Leuven pakt een aantal stadsgebouwen aan, richt een energieloket op en start een pilootproject voor collectieve wijkrenovatie. Maar indien we echt klimaatneutraal willen worden, zullen we de lat hoger moeten leggen. Gebouwen zijn goed voor 60 procent van de Leuvense uitstoot. We weten dus wat te doen. Isoleren en renoveren. En dat brengt op termijn zelfs geld op. Maar om al die werken uit te voeren en zelf ook te investeren in de opwekking van hernieuwbare energie, heb je een pak middelen nodig. Veel meer dan de € 500.000 die de stad er nu voor vrijmaakt. Vandaag staat er ontzettend veel geld op spaarboekjes, die niets opbrengen. Waarom zouden we de Leuvenaar niet de kans bieden om mee te investeren, met een faire return, in een lokaal bedrijf dat twee taken combineert: het aandeel van hernieuwbare energie in onze stad stevig opkrikken en het verbruik van energie even sterk naar beneden halen. Zo'n lokaal energiebedrijf kan onder meer faciliteren, expertise bundelen, op zoek gaan naar subsidies van hogere overheden en zowel ten dienste van de Leuvenaars als de lokale overheid werken. Het zal onze stad de slagkracht bieden om grote stappen vooruit te zetten met de klimaatneutrale plannen."

We zullen tijdens de gemeenteraad van maandag 29 februari voorstellen om zo'n lokaal bedrijf voor hernieuwbare energie en energiebesparing op te richten.

David Dessers, gemeenteraadslid


Foto: Pantona (Own work) , via Wikimedia Commons