Een georganiseerde dialoog geeft een constructief resultaat

19 Mei 2017

Naar aanleiding van enkele recente infovergaderingen stelt Groen voor dat het stadsbestuur de participatie van de burgers op een veel beter georganiseerde manier aanpakt, onder meer voor de verdere uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan. Deze week vonden er infomarkten plaats over het Ruimtelijk Structuurplan (RSL) en over de heraanleg van de Heilige Geeststraat. Op deze infomomenten was er een grote opkomst van Leuvenaars, maar een teleurstellende aanpak van de stad. Er was weinig ruimte om in gesprek te gaan met elkaar, de informatie was tegenstrijdig, en de plannen waren onduidelijk. Voor de bewoners van de Tweekleinewegenstraat waren er bijvoorbeeld na de infomarkt meer vragen dan antwoorden over de ruimtelijke toekomstplannen. Zo'n aanpak leidt tot frustratie, weerstand en conflict, terwijl goede info- en participatiemomenten net kunnen leiden tot meer begrip tussen bewoners en tot betere plannen en beslissingen. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "De manier waarop de stad Leuven de informatie organiseert, is triest. Leuvenaars verdienen beter. Goede informatie is immers de basis voor goede participatie. In andere steden en gemeenten kunnen burgers beleid maken in burgerkabinetten of burgerbegrotingen. Bij ons is zelfs een goed info- en inspraakmoment over een straat nog geen garantie. Groen ziet burgers als experts over het leven in de stad.  Zij weten als geen ander hoe het er in hun buurt aan toegaat. Met een constructieve begeleiding en aanpak, kun je al die ideeën verzamelen en ontwerpen verbeteren. We pleiten al lang voor een participatiecharter, een handleiding die omschrijft hoe we in Leuven informatie geven en inspraak organiseren bij werken en projecten in de stad."  

Werken met een participatiecharter zoals Groen dat voorstelt, garandeert inspraak voor elke Leuvenaar op een structurele manier. Bij kleine projecten is er uiteraard een andere aanpak dan bij de grote ontwikkelingen in de stad zoals een ruimtelijk structuurplan, maar transparantie, duidelijke informatie en een constructieve aanpak staan voorop:

  • Transparantie. Wat mag je verwachten van een infomoment, en wat zal er met je mening gebeuren? Het proces moet duidelijk zijn voor iedereen, van ontwerp tot en met evaluatie.
  • Eenduidige informatie. Iedereen moet dezelfde informatie krijgen om daarna in gesprek te kunnen gaan. Plannen moeten dus duidelijk zijn en niet voor interpretatie vatbaar, de voorgelegde ontwerpen achteraf beschikbaar op de websites, ? 
  • Constructief gesprek. Voor Groen betekent goede participatie niet de 'wet van de sterkste'. Het gaat niet over welk individu zijn of haar mening of idee kan doorduwen, maar over hoe verschillende burgers met andere belangen elkaar proberen te begrijpen en samen tot ideeën en voorstellen komen. Gespreksleiders zijn nodig om die momenten in goede banen te leiden, zo kunnen de technische experts zich focussen op de inhoud.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): " De gespreksavond in Wijgmaal rond het structuurplan en de mobiliteit, georganiseerd door een groepje geëngageerde inwoners, was een goed voorbeeld van hoe het anders kan. Er werd gestart met duidelijke info door de stadsdiensten, daarna konden Wijgmalenaars reageren in groepjes begeleid door gespreksleiders. De schepen beantwoordde alle vragen. En alle voorstellen zullen worden gebundeld in een gezamenlijk bezwaarschrift. Op die manier komen de aangebrachte voorstellen rechtstreeks bij het voltallige stadsbestuur terecht. Door de goede gespreksleiding van de avond kon ieder zijn of haar zeg doen en was er een constructieve sfeer."

Het is nog niet te laat om de komende infomarkten over het RSL op een betere manier aan te pakken. In de Tweekleinewegenstraat willen we dat de stad tijd maakt om alle vragen van bewoners te beantwoorden en in dialoog te gaan. In de omgeving van de Kapucijnenvoer-Heilige Geeststraat stellen we tot slot voor dat het stadsbestuur de hele buurt samenbrengt in verband met alle werken die er zullen plaatsvinden: de heraanleg van Kapucijnenvoer, Heilige Geeststraat en Voorzorgstraat, het Arthur De Greefplein en de schoolstraat aan De Grasmus. Die werken zijn een kans om alle inwoners uit dit stadsdeel samen te laten nadenken over groene ontmoetingsplekken, parkeeroplossingen en veilige mobiliteit.

 

Lies Corneillie en Hilde Van Wichelen