Een bakfiets parkeren, het moet ook kunnen

20 December 2011

Voor sommige voorzitters van sommige partijen is een 'bakfietsvlaming' een scheldwoord, voor ons is het een eretitel. In de gemeenteraad wordt deze week het gecoördineerd politiereglement besproken. In dat reglement worden onder meer de regels voor het stallen van fietsen vastgelegd. Groen! vraagt dat ook nagedacht wordt over het stallen van buitenmaatse fietsen. Steeds meer mensen gebruiken buitenmaatse fietsen, zoals een bakfiets. Maar in de visie op parkeren in de stad is die evolutie nog niet doorgedrongen. Dit soort speciale fietsen kan echter een prima alternatief zijn voor de auto. Als de stad door het stimuleren van het rijden met bv. een bakfiets autoverplaatsingen kan ontmoedigen, dan is dat dubbele winst. Mensen kunnen op een comfortabele en gezonde manier hun boodschappen doen en de kinderen wegbrengen, en voor het milieu is het ook een goede zaak. Een een stad die klimaatneutraal wil worden, zou zo'n ideeën moeten omarmen. Tijdens de gemeenteraad van december wordt het nieuwe gecoördineerde politiereglement besproken. Wij willen ook aandacht voor de buitenmaatse fietsen.

Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Er zijn verschillende mogelijke pistes. Men zou speciale parkeervakken kunnen voorzien voor buitenmaatse fietsen, al dan niet overdekt. Daarmee zou men een sterk signaal geven. Het zou (in de tussentijd) ook mogelijk moeten zijn om een buitenmaatse fiets te zetten op een autoparkeerplaats. Dit soort fietsen heeft dezelfde functie als een auto. In veel gevallen vervangen ze een auto voor een gezin. Stel dat een gezin de eigen auto opgeeft en vervangt door een bakfiets, waarom zou men dan ineens niet meer in de buurt van het eigen huis mogen parkeren? Er kan overwogen worden deze fietsen op te nemen in het systeem van bewonersparkeren. En op termijn moet ook het reglement op het voorzien van parkeerplaatsen aangepast worden. Wie nu een nieuw gebouw zet, wordt verplicht op het eigen domein autoparkeerplaatsen te voorzien. Dat zou zo moeten aangepast worden dat niet alleen standaard een ruim aantal fietsparkeerplaatsen is voorzien, maar ook voldoende plaatsen voor buitenmaatse fietsen. Wat in een stad als Kopenhagen kan, waar buitenmaatse fietsen heel sterk aanwezig zijn in het straatbeeld, moet in Leuven ook kunnen."

Frans Dumont, gemeenteraadslid

(foto WorkCycles)