E-bikes voor het promoten van langeafstandsfietsverkeer

11 December 2015

Groen wil succesvol project fietspromotie uit Kopenhagen naar Leuven halen. In Kopenhagen vond een interessant experiment plaats. In samenwerking met een aantal bedrijven werden e-bikes 3 maand lang gratis uitgeleend aan werknemers die minstens 5 km van hun werk wonen. 1 jaar na de test werd aan de mensen gevraagd of ze nog met de fiets naar het werk gingen en of ze een fiets hadden gekocht. Maar liefst een derde van de deelnemers fietste een jaar later nog minstens 3 dagen per week naar het werk. Heel veel mensen waren overgegaan tot de aankoop van een fiets. Meer dan 50% van de deelnemers had de stap gezet naar de aankoop van een fiets. Een op vijf koos zelfs voor een niet-elektrische fiets. Blijkbaar beseften zij dat de afstand tot hun werk al bij al wel meeviel. Thomas Van Oppens: "Kopenhagen is op vlak van fietsbeleid een voorbeeld. Sommige maatregelen zijn moeilijk vertaalbaar naar Leuven, maar dit project is ideaal om hier te proberen. In samenwerking met bedrijven kunnen we het aantal auto's dat rondrijdt in Leuven verminderen op een positieve en goedkope manier. Dat is belangrijk, want minder auto's zorgt niet alleen voor minder files, ongevallen, gezondheidsproblemen, geluidsoverlast,.. Het kan ons ook helpen de doelstelling Leuven Klimaatneutraal te bereiken. Tenslotte is het verkeer verantwoordelijk voor maar liefst 24% van de uitstoot op Leuvens grondgebied. Met dit project kunnen we door een positieve stimulans mensen laten inzien dat de fiets een volwaardig vervoersmiddel is. Wij zullen dit voorstel ter sprake brengen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad."

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid

(foto: e-bikeinfo.de)