Leuven is dertien natuurgidsen rijker

23 Oktober 2023

Leuven is dertien natuurgidsen rijker

"We hopen dat ze heel wat Leuvenaars mee op sleeptouw kunnen nemen en zo het draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de stad mee vergroten." - David Dessers

Dertien natuurliefhebbers uit de regio Leuven rondden met succes de cursus natuurgids af en ontvingen vrijdagavond in het historisch stadhuis hun getuigschrift. Nu volgen nog de stage met extra gidsbeurten en bijkomende vorming. Nadien ontvangen de cursisten hun natuurgidsbadge en mogen ze zich officieel natuurgids noemen. De cursus natuurgids is een initiatief van Natuurpunt Natuuracademie vzw in samenwerking met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en de stad Leuven.

"We zijn trots dat onze stad weldra dertien natuurgidsen rijker is. We hopen dat ze heel wat Leuvenaars mee op sleeptouw kunnen nemen en zo het draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de stad mee vergroten", aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "We ondersteunen dit initiatief van Natuurpunt en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw dan ook graag." Eerder dit jaar ontvingen elf andere natuurliefhebbers al hun getuigschrift.

De cursus natuurgids ging van start op 16 september 2022 en omvatte een vijftiental inhoudelijke en methodische lessen, een vijftiental excursies en twee oefenmomenten. Tijdens de lessen kwamen onder meer de thema's biodiversiteit, ecosystemen en de relatie tussen mens en natuur aan bod. De excursies vonden plaats in verschillende natuurgebieden in de nabije en verdere omgeving. De cursisten namen ook de natuur in de stad onder de loep.

"Tijdens de lessen gidsvaardigheden en oefenmomenten konden de deelnemers zich het gidsen eigen maken. Ze zakten hiervoor onder meer af naar Abdij van Park en de taalgrens (Hamme-Mille). Tijdens deze lessen was er ook veel aandacht voor diverse doelgroepen en werkvormen waaronder natuurbeleving", vertelt Leen Maes, vormingsconsulent bij Natuuracademie. Als eindopdracht werkten de cursisten een eigen natuuractiviteit uit voor een zelfgekozen doelgroep. Zo namen de cursisten heel wat lagere schoolkinderen, enkele blinde en slechtziende personen, een groep anderstalige nieuwkomers en senioren mee op sleeptouw tijdens de uitvoering van hun eindopdracht. ​ ​ ​ ​ ​

Vervolg

De cursus natuurgids vormt het hart van de driejarige opleiding natuurgids. De cursisten hebben nu nog twee jaar de tijd om de nodige gidservaring op te doen en zich te verdiepen. Nadien ontvangen ze hun natuurgidsbadge van Natuurpunt en mogen ze zich officieel natuurgids noemen, erkend door Toerisme Vlaanderen.

"Het was een waar genoegen om deze groep gedurende een jaar kennis te laten maken met de vele boeiende aspecten van onze natuur. Ik ben als cursusbegeleider en mentor fier op hun afgelegd traject en heb er alle vertrouwen in dat ze op termijn hun natuurgidsenbadge zullen behalen. Wij zullen hen als cursusbegeleider blijven ondersteunen in hun verdere vervolmaking tot natuurgids", besluit Jordy Knoops, educatief medewerker bij de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.