Voormalige basisschool De Boomgaard maakt plaats voor collectief wonen

03 Mei 2021

Voormalige basisschool De Boomgaard maakt plaats voor collectief wonen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) gaat op zoek naar een organisatie die een collectief woonproject met sociaal oogmerk wil realiseren op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo. De organisatie of vereniging neemt de site dan voor 99 jaar in erfpacht. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 11 juni. Het AGSL kocht onlangs de site van de voormalige basisschool De Boomgaard aan de Wilselsesteenweg 68 in Kessel-Lo aan. "We gaan de site niet zelf ontwikkelen, maar gaan op zoek naar een organisatie, vereniging, stichting of collectief van burgers om er een collectief woonproject met een sociale insteek te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat er heel wat organisaties zijn met goede ideeën en concrete noden", licht voorzitter van AGSL Lies Corneillie toe. "Het kan bijvoorbeeld gaan over een cohousingproject of een wooncoöperatie die er betaalbare woningen realiseert. Maar het kan ook een welzijnsorganisatie zijn die er een inclusieve woonomgeving creëert voor mensen met een bijzondere woonnood." De organisatie die de site in erfpacht neemt, moet de site niet per definitie zelf bewonen. "We gaan op zoek naar een organisatie of vereniging die op deze site een collectief woonproject met een sociale insteek wilt realiseren." - Lies Corneillie "De aankoop van de site en deze oproep kadert in de nieuwe rol die het AGSL bij de nieuwe bestuursperiode kreeg toebedeeld. Het AGSL werd als het ware de projectontwikkelaar van de stad en is zo een belangrijk instrument voor betaalbaar wonen", licht Lies Corneillie toe. "We werken in die rol graag samen met organisaties in onze stad om zo het recht op wonen voor iedereen te realiseren." Eerder gaf het AGSL de site van De Sijs aan de Geldenaaksebaan al in erfpacht. Cohousinggroep De Sijs realiseerde er een ecologisch cohousingproject. Met deze oproep geeft het AGSL verder invulling aan het charter Samenhuizen dat ze onlangs ondertekende. Criteria De organisatie of vereniging neemt de site voor 99 jaar in erfpacht en brengt zelf de financiële middelen samen om deze op een duurzame wijze in te zetten voor een hedendaags woonproject. De kandidaat mag geen speculatieve doelstellingen voor ogen hebben. Commerciële vennootschappen en projectontwikkelaars zijn uitgesloten. Bovendien verwacht het AGSL van de kandidaat erfpachter dat hij het project op een duurzame wijze ontwikkelt met oog voor de sociale noden van de toekomstige bewoners, aandacht heeft voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten van het project en een meerwaarde creëert voor de buurt en haar bewoners. Voordelen Deze formule biedt ook heel wat voordelen. De formule van erfpacht betekent dat geïnteresseerden de grond niet moeten aankopen en dat scheelt een flinke slok op de borrel. Daarnaast is het nu al duidelijk wat stedenbouwkundig mogelijk is op deze grond. Dat neemt heel wat obstakels weg voor wie er een collectief woonproject wilt opstarten. Zich kandidaat stellen Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 11 juni 2021. Wiens kandidatuur weerhouden wordt, heeft vervolgens tijd tot 1 oktober om een projectvoorstel in te dienen. Een deskundig samengestelde begeleidingscommissie zal de projectvoorstellen beoordelen en rangschikken. De commissie zal niet alleen kijken naar de identiteit en missie van de erfpachter, maar ook de visie op, en de haalbaarheid van, het project evalueren. Ze zal hierbij bijzondere aandacht besteden aan het sociale karakter, de architecturale kwaliteiten en de meerwaarde van het project voor de buurt. Vervolgens wordt er een onderhandse overeenkomst ondertekend met de hoogst gerangschikte erfpachter. De erfpachter krijgt vervolgens achttien maanden de tijd om een definitief projectdossier uit te werken. Na het bekomen van een omgevingsvergunning zal het AGSL de site overdragen aan de erfpachter, waarna die het project kan realiseren. Meer informatie vind je hier.