Concreet voorstel tegen kinderarmoede in Leuven: betaalbare en gezonde maaltijden op school

20 Juni 2017

Groen vindt dat het stadsbestuur van Leuven meer kan doen dan wat al gebeurt tegen de aanzienlijke kansarmoede in de stad en heeft een concreet voorstel.  Gemeenteraadsleden Eva Platteau en Hilde Van Wichelen vragen om een budget te voorzien zodat alle Leuvense scholen de prijs voor soep en/of warme maaltijden van kinderen in armoede kunnen bijpassen. Tijdens de gemeenteraad van oktober vorig jaar brachten Eva Plateau en Hilde Van Wichelen dit voorstel al eens op de gemeenteraad, maar spijtig genoeg ging het stadbestuur er toen niet op in. Nu Leuven in de nieuwe cijfers rond kinderarmoede met 17,7 % op de hoogste plaats staat van alle Vlaams-Brabantse gemeentes en steden vragen we het stadsbestuur met aandrang om dit voorstel opnieuw te bekijken. Voor ons is het voorstel een van de bijkomende maatregelen die een stad kan nemen om kinderen en gezinnen in armoede te ondersteunen. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Schoolbesturen en leerkrachten zitten regelmatig met de handen in het haar wanneer ze geconfronteerd worden met 'lege brooddozen' van kinderen uit kansarme gezinnen. Ze proberen dat op te vangen, door zelf brood en beleg te kopen, schoolfacturen onbetaald te laten, ... Een meer structurele oplossing is echter nodig. Ouders en leerlingen komen er immers vaak niet voor uit dat ze geen geld hebben voor een gezonde maaltijd, waardoor het probleem vaak verdoken blijft.

Uit navraag bij het LOP van Leuven (Lokaal Overlegplatform voor het Onderwijs) blijkt dat er nog geen concrete cijfers zijn over het probleem van de lege brooddozen in Leuven. Hilde Van Wichelen: "Ik heb daarom aan het stadsbestuur gevraagd dat ze, als partner in het LOP, de Leuvense scholen hierover bevraagt. Op die manier kunnen we te weten komen welke scholen ondersteuning kunnen gebruiken."

Eva Platteau (gemeenteraadslid): "Alle kinderen zouden elke dag minstens één gezonde en voedzame maaltijd moeten kunnen krijgen. Het bestaande gesubsidieerde systeem van 1-euro-maaltijden van minister Homans als antwoord op kinderarmoede schiet echter duidelijk tekort. Nu kunnen gezinnen via sociale maaltijden terecht in sociale restaurants. Maar via de school bereik je veel meer kinderen. Het is ook minder stigmatiserend om samen met klasgenootjes te eten op school, dan 's avonds met het gezin naar een sociaal restaurant te moeten gaan. Ook de verenigingen waar armen het woord nemen zijn dit idee gunstig gezind."

Ook in het Vlaams Parlement ijvert Groen voor een daadkrachtig armoedebeleid. Parlementslid An Moerenhout wijst op de verantwoordelijkheid van minister Homans (N-VA) om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan. Het moet blijvend benadrukt worden dat belangrijke beleidsmatige sleutels om armoede te voorkomen op de hogere beleidsniveaus zitten. Het lokale niveau kan heel wat dingen doen, zoals wat we hier voorstellen, maar heel wat structurele oplossingen moeten bovenlokaal gezocht worden.


Eva Platteau en Hilde Van Wichelen