Circulaire zitbank gemaakt uit afval krijgt plaats aan maakleerplek

08 December 2021

Circulaire zitbank gemaakt uit afval krijgt plaats aan maakleerplek

Een tweede leven voor harde plastics Vandaag huldigden stad Leuven, EcoWerf, ViTeS en Govaerts Recycling in maakleerplek een circulaire zitbank in die volledig uit afval gemaakt is. De zitbank is het eerste tastbare resultaat van een testproject waarbij de verschillende partners nagingen of afgedankte harde plastics manueel gesorteerd én lokaal verwerkt kunnen worden. Afgelopen zomer lanceerden EcoWerf, ViTeS en stad Leuven een testproject om harde plastics te sorteren met het oog op lokale verwerking. Elk jaar zamelt EcoWerf namelijk zo’n 1.000 ton harde plastics in zoals buizen, pvc, bloempotten, emmers, maar ook rolluiken, tuinmeubelen en speelgoed. De materialen worden elders vermalen en verwerkt tot granulaat voor meestal laagwaardige toepassingen, want ongesorteerde harde plastics kunnen enkel op deze manier verwerkt worden. Daarom gingen medewerkers van Kringwinkel ViTeS na een opleiding aan de slag om harde plastics manueel en met een scanner te sorteren. Govaerts Recycling uit Alken reinigde de gesorteerde plastics vervolgens en verwerkte ze tot granulaat. Ze testten de granulaat en maakten vervolgens met deze grondstof een eerste prototype zitbank. "Het verwerken van deze reststroom van plastic tot hoogwaardige grondstof en uiteindelijk tot een zitbank brengt ons opnieuw een stap dichter bij de circulaire stad die we ambiëren." - Thomas Van Oppens Stad Leuven is blij met het resultaat. "In totaal sorteerden de medewerkers van ViTeS 3.920 kg polyolefinen, 400 kg polycarbonaat, 360 kg flexibele materialen en 480 kg PVC. Hiervan werd 1.020 kg verder verwerkt tot secundaire grondstof. Van deze 1.020 kg is 91% bruikbaar voor het maken van nieuwe producten", verduidelijkt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens. "Een van de belangrijkste pijlers binnen onze circulaire strategie is dat we de materialen en grondstoffen die in onze stad beschikbaar zijn, hier willen houden en willen hergebruiken. Op die manier beschouwen we onze stad als een mijn vol grondstoffen. Het verwerken van deze reststroom van plastic tot hoogwaardige grondstof en uiteindelijk tot een zitbank brengt ons opnieuw een stap dichter bij de circulaire stad die we ambiëren. We zullen nu bekijken of we in de toekomst als stad een vervolg kunnen breien aan dit testproject en ook dergelijke circulaire zitbanken kunnen aankopen. Maar dit is alvast een prachtig begin: een Leuvense zitbank gemaakt van Leuvens afval, de cirkel is rond!" De keuze om de circulaire bank bij maakleerplek te plaatsen, is niet toevallig, vervolgt schepen van economie, Lalynn Wadera. "maakleerplek is dé plek in stad Leuven waar kruisbestuivingen en samenwerkingen tussen diverse partners mogelijk zijn. De bank staat daarvoor symbool. En ze past ook helemaal bij de missie van maakleerplek; innoveren voor een circulaire stad." Leuvenaars, scholen, creatievelingen en ondernemers die iets gelijkaardigs willen doen, kunnen daarvoor terecht in maakleerplek. In het High Tech Lab kan je van plastics nieuwe grondstoffen en producten komen maken. Maar ook andere circulaire projecten zijn er mogelijk. "Ondernemers die overwegen om te werken met gerecycleerde grondstoffen of die hun grondstoffen beter in het circuit willen houden, kunnen in maakleerplek terecht voor advies." Sociale en circulaire economie gaan hand in hand Stad Leuven bekijkt in de toekomst samen met sociale economie-partners zoals ViTeS de mogelijkheden om afvalstoffen om te vormen tot grondstoffen en lokaal toe te passen. Hierbij is het cruciaal om na te gaan welke kunststoffen het hoogste onontgonnen potentieel hebben en op welk punt in de keten een doorgedreven voorsortering door de medewerkers van ViTeS het grootste verschil maakt. "De sociale economie is een belangrijke motor voor de circulaire economie. Binnen de sociale economie is er zicht op opportuniteiten voor recyclage en zit er veel ervaring op het vlak van sorteertechnieken. Bovendien creëren ze waardevol werk voor iedereen. We blijven daarom voluit op deze samenwerking inzetten", vult Wadera nog verder aan. "Dankzij de ondersteuning van stad Leuven heeft EcoWerf samen met ViTeS in de praktijk kunnen onderzoeken of het haalbaar is om lokaal gemengde kunststoffen te sorteren en nuttig in te zetten, en dit in samenwerking met de sociale economie. Het onderzoek heeft veel waardevolle informatie opgeleverd die we, na een verder onderzoek naar lokale toepassingen, kunnen gebruiken om te evolueren naar een duurzame samenwerking. Dergelijke projecten passen binnen onze strategie om de selectief ingezamelde afvalstromen terug circulair in te zetten, bij voorkeur met lokale partners", aldus Jonathan De Witte, Algemeen Directeur van EcoWerf. Het testproject werd opgestart binnen de Leuvense circulaire hub, C 3000, in samenspraak met partners EcoWerf en ViTeS. C 3000, naar een sterk circulair partnerschap in Leuven, kreeg de steun van ESF en Vlaanderen Circulair.