Stad Leuven zet haar schouders onder samenhuizen

05 Maart 2021

Stad Leuven zet haar schouders onder samenhuizen

Stad Leuven engageert zich om gemeenschappelijk wonen of samenhuizen te bevorderen. De stad heeft daarom het Charter Samenhuizen 2.0 van de vzw Samenhuizen ondertekend. Leuven is zo officieel 'samenhuisstad'. "We hechten al langer belang aan gemeenschappelijk wonen, maar met de ondertekening van dit charter geven we nu ook officieel het signaal dat we de komende jaren de barrières voor samenhuizen zullen aanpakken en deze vorm van wonen zullen ondersteunen en stimuleren", aldus schepen van wonen Lies Corneillie. De interesse in samenhuizen wordt steeds groter, ook in Leuven. Samenhuizen kan verschillende vormen aannemen. Sommige samenhuizers delen bijna alles en hebben enkel een privéslaapkamer, anderen hebben een privéwoning binnen een gemeenschappelijk woonproject. Mensen kiezen om verschillende redenen voor deze woonvorm. Sommigen zien het als een betaalbare, duurzame manier van wonen waarbij open ruimte gevrijwaard blijft. Voor anderen is het een manier om naasten die zorg nodig hebben, nabij te kunnen zijn. Voor velen is de sociale meerwaarde van samenwonen erg belangrijk. "We zullen de barrières voor samenhuizen aanpakken en deze vorm van wonen ondersteunen en stimuleren." - Lies Corneillie "Concreet engageren we ons met de ondertekening van dit charter om Leuvenaars die al samenhuizen of daar interesse in hebben, te informeren en te begeleiden, want we merken dat velen met vragen zitten. Daarnaast zullen we een positief vergunningenkader voor samenhuizen ontwikkelen en eigen samenhuisprojecten realiseren", licht schepen Lies Corneillie toe. Samenhuizers informeren en begeleiden Om Leuvenaars in de toekomst nog beter te informeren en ondersteunen, werkt de stad aan de oprichting van een woonpunt. Het zal een centrale plaats zijn waar Leuvenaars terechtkunnen met vragen over wonen en huren. In samenwerking met vzw Samenhuizen zal het woonpunt onder meer informatie en advies geven aan mensen die willen samenhuizen. "We zullen bijvoorbeeld een sjabloon van een huishoudelijk reglement uitwerken waarop samenhuizers zich kunnen baseren om de nodige afspraken met elkaar te maken", aldus Corneillie. "Daarnaast zullen we samenhuizers informeren of ze als één gezin, als alleenstaanden of als verschillende aparte gezinnen worden beschouwd en hen wijzen op de juridische en financiële gevolgen daarvan. We gaan ook in overleg met hen." Het woonpunt startte reeds met een campagne die verschillende formules van solidair verhuren beter bekend maakt. "Met deze campagne van solidair verhuren in Leuven hopen we stilaan ook op een oplossing voor het behoud van het statuut alleenstaande in samenhuisprojecten. Via het woonpunt kunnen we een zicht krijgen op de aanvragen en geven we graag advies aan diverse initiatieven", zegt Trui Maes van vzw Samenhuizen. Een positief vergunningenkader Wie wilt samenhuizen, botst regelmatig op barrières. Zo worden samenhuizers momenteel vaak als één gezin beschouwd, ook al zijn ze niet verwant. Dit kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor een werkloosheidsuitkering. De stad wil daarom een positief vergunningenkader voor samenhuizen ontwikkelen. Niet alleen voor alleenstaanden die samenhuizen, maar ook voor jonge gezinnen die met meerdere gezinnen samenwonen, en voor mensen die aan zorgwonen doen, en dit voor zowel huurders als eigenaar-bewoners. De stad zal het huidige vergunningenbeleid evalueren op mogelijke barrières voor samenhuisprojecten. Eigen samenhuisprojecten Tot slot realiseert de stad via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) nieuwe woonprojecten en onderzoekt ze de mogelijkheden van nieuwe woonvormen en innovatieve manieren om woonprojecten te ontwikkelen of financieren. Bij geschikte gronden gaat het AGSL na of deze gronden via een projectoproep kunnen worden toegekend aan een bouwgroep die een samenhuisproject wilt realiseren. Samenhuizen vzw kan deze mensen mee adviseren en waar nuttig ook begeleiden.