Budgethuurwoningen krijgen zonnepanelen

15 November 2023

Budgethuurwoningen krijgen zonnepanelen

"Met de installatie van zonnepanelen verduurzamen we niet alleen de budgethuurwoningen. De huurders hebben voortaan toegang tot duurzame, goedkope energie en zullen het verschil duidelijk merken op hun energiefactuur." - Lies Corneillie

AG Stadsontwikkeling Leuven, het autonoom gemeentebedrijf van de stad, verhuurt budgethuurwoningen aan wie moeilijk terechtkan op de private huurmarkt. Op vier residenties met in totaal 23 budgethuurwoningen plaatste energiecoöperatie ECoOB de voorbije dagen zonnepanelen. Op die manier wil AG Stadsontwikkeling Leuven de woningen verder verduurzamen en de woonkost van de huurders beperken.

"Met de installatie van zonnepanelen verduurzamen we niet alleen de budgethuurwoningen. De huurders hebben voortaan toegang tot duurzame, goedkope energie en zullen het verschil duidelijk merken op hun energiefactuur", licht Lies Corneillie, voorzitter AG Stadsontwikkeling Leuven, toe. "En nog mooier: deze zonnepanelen zijn er gekomen dankzij een rechtstreekse samenwerking met de Leuvenaars die als coöperant van ECoOB deze zonnepanelen gefinancierd hebben."

Concreet gaat het over de budgethuurwoningen in de Ridderstraat, Platte Lostraat, Pieter Nollekensstraat en Diestsestraat. AG Stadsontwikkeling Leuven en ECoOB plaatsten er in totaal 83 zonnepanelen voor een totaalinvestering van 42.000 euro en een vermogen van 33,62 kWp. Goed voor een besparing van 8,25 ton CO2 per jaar.

Gefinancierd door Leuvenaars

​Voor de installatie van de zonnepanelen werkt AG Stadsontwikkeling Leuven samen met de lokale energiecoöperatie ECoOB. Hierdoor kunnen Leuvenaars maximaal en rechtstreeks financieel in dit project participeren en investeren in hernieuwbare energie. Leuvenaars die een aandeel kopen van ECoOB worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Deze manier van werken is een win-winsituatie voor zowel de burgers, de coöperatie als de huurders. Leuvenaars kunnen een graantje meepikken, ECoOB versterkt haar werking en slagkracht en de huurders zien hun energiefactuur naar beneden gaan. 

Projectleider Steven Bottelbergs wijst op de impact van burgers die zich aansluiten bij ECoOB: "Door aandeelhouder te worden van onze coöperatie krijg je niet enkel zicht op een jaarlijks dividend. Dankzij de investering van onze coöperanten vergroten we de lokale productie van hernieuwbare energie, zorgen we voor een lagere stabiele energieprijs en creëren we maatschappelijke meerwaarde die met dit project zeer duidelijk tot uiting komt."

Leuvenaars kunnen nog altijd mee investeren in hernieuwbare energie en mede-eigenaar worden van deze zonnepanelen en alle andere installaties van ECoOB. Een aandeel kost 250 euro. Wie hierover meer informatie wenst, is welkom op de infoavond op 29 november om 20 uur in de Romaanse Poort. Meer informatie vind je op https://www.ecoob.be/inschrijven.

Over de budgethuurwoningen

De budgethuurwoningen zijn bedoeld voor gezinnen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om een kwalitatieve woning te kopen of te huren op de private markt en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of op de wachtlijst staan. De huurprijs van deze woningen ligt lager dan de marktprijs.