Stad en Blue-mobility openen Blue-bikepunt in Heverlee

09 Juni 2020

Stad en Blue-mobility openen Blue-bikepunt in Heverlee

"Met de opening van dit nieuwe Blue-bikepunt geven we de deel- en combimobiliteit in onze stad een verdere boost." - David Dessers

41% meer ontleningen in 2019

De stad Leuven en Blue-mobility openden vanmiddag het nieuwe Blue-bikepunt aan het station van Heverlee. Hiermee komt het aantal Blue-bikelocaties in Leuven op drie en het totaal aantal Blue-bikes op 124. Dat Blue-bike populair is in Leuven blijkt uit de cijfers van 2019. Het aantal ontleningen steeg het voorbije jaar met maar liefst 41% ten opzichte van 2018. Om het gebruik van de blauwe deelfiets verder te stimuleren overweegt de stad nu om het gebruik van Blue-bike gratis te maken tot het einde van het jaar.

Een Blue-bike is een deelfiets die je vindt aan bus-, trein- en tramstations. Blue-bikes mikken op mensen die met de trein of bus aankomen in Leuven en vervolgens nog enkele kilometers tot hun bestemming moeten afleggen. De Blue-bikelocaties aan het station van Leuven zijn erg in trek en daarom openden de stad en Blue-mobility vandaag een derde Blue-bikelocatie aan het station van Heverlee, ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat. Je vindt er twaalf Blue-bikes. Vanaf het najaar zullen deze Blue-bikes samen met de deelwagens van Cambio, de bushalte en het treinstation een mobipunt vormen.

"We willen van Leuven een echte fietsstad maken. Blue-bike speelt hierin een belangrijke rol. Met deze nieuwe locatie maken we het voor bezoekers en inwoners nog makkelijker om te kiezen voor openbaar vervoer in combinatie met de fiets", zegt David Dessers, schepen van mobiliteit. "Hiermee geven we de deel- en combimobiliteit in onze stad een verdere boost."

41% meer ontleningen in 2019

Dat Blue-bike populair is in Leuven blijkt uit de cijfers van 2019. In 2019 werd er in Leuven maar liefst 28.112 keer een Blue-bike ontleend, in 2018 was dat nog 18.360. Dat is een stijging van maar liefst 41%. Bij de start in 2013 stond het aantal ontleningen op 1.594.

Vooral het Blue-bikepunt aan de Tiensevest, in de fietsenparking aan het station, is populair. De locatie was in 2019 goed voor maar liefst 25.854 ritten. Net als vorig jaar is de locatie hiermee de meest populaire van het land. Nergens in Vlaanderen worden er zoveel Blue-bikes uitgeleend als aan de Tiensevest. Uit de cijfers blijkt dat de gebruikers van Blue-bike in Leuven afkomstig zijn uit alle delen van het land, maar voornamelijk uit de centrumsteden. Meer en meer mensen kiezen dus voor de combinatie trein en fiets.

Dat merkt ook directeur van Blue-mobility Bram Dousselaere. "Een gemiddelde heen- en weerverplaatsing met trein en Blue-bike bedraagt 89 km. Bijgevolg zijn er dankzij de trein en Blue-bike vorig jaar 2,5 miljoen autokilometers van en naar Leuven vermeden. Blue-bike zorgt zo voor minder druk op zowel het lokale als het bovenlokale autowegennet. Het laatste jaar zagen we onze gebruikscijfers sterk toenemen, de ritten groeiden bijvoorbeeld met 24%. Blue-bike is uniek omdat het een netwerk is; met één kaart stap je in alle grote stations in België op de fiets. Dat geeft mensen een enorme vrijheid. We streven ernaar dat netwerk de komende jaren zo veel mogelijk uit te breiden, zoals vandaag hier in Heverlee. Het is onze ambitie om ons huidig aantal locaties, 66 om precies te zijn, binnen enkele jaren minstens te verdubbelen. Het Blue-bikenetwerk is de ideale oplossing om basisbereikbaarheid in Vlaanderen te realiseren."

Blue-bike in Leuven mogelijk gratis tot eind dit jaar

De stad Leuven en Blue-mobility werken sinds enkele jaren samen via een derdebetalersregeling. Rijden met een Blue-bike is daardoor in Leuven erg voordelig. Zo betaal je slechts 1,15 euro voor de eerste 24 uur per rit. Stad Leuven en de Vlaamse Overheid leggen elk een euro bij per Blue-bikerit.

"Om de heropstart na de lockdown te vergemakkelijken en mensen aan te moedigen te kiezen voor de deelfiets, zouden we graag het gebruik van Blue-bike in Leuven gratis maken vanaf 1 juli tot het einde van het jaar. We bekijken dit momenteel", vertelt schepen Dessers. "We zouden de Blue-bike zo nog aantrekkelijker maken en mensen een alternatief bieden voor de bus of de auto. Zo blijft er voldoende ruimte in de bus voor wie geen alternatief heeft."

Ook VELO denkt actief mee aan de fietsmobiliteit in Leuven. "Als het over fietsmobiliteit gaat is VELO graag betrokken bij nieuwe initiatieven van stad en we laten het niet na suggesties te doen of zelf van start te gaan. Dat geeft ons immers de kans om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, te begeleiden en aan het werk te zetten. De uitbreiding van de Blue-bikes in Leuven kadert hier perfect in. Wij kunnen, op het terrein, de fietsen opvolgen en vertroetelen. Zo trachten wij ons steentje bij te dragen tot de verduurzaming van de stad. De tewerkstelling die we zo kunnen realiseren is een unieke toemaat", besluit Jos Vandikkelen van VELO vzw.

Je kan eenvoudig aansluiten bij Blue-bike via de website.