Blauwe zone Kessel-Lo? Nu een time-out en dan pas handelen

25 Augustus 2014

Groen heeft veel begrip voor de beroering als gevolg van de uitbreiding van de blauwe zone in Leuven. De manier waarop het stadsbestuur deze maatregel doorvoert, is problematisch. Gemeenteraadslid Lies Corneillie: "De aanpak getuigt opnieuw van een gebrek aan visie op participatie en een visie op duurzame mobiliteit. De info die de (blijkbaar niet alle) buurtbewoners hebben ontvangen komt trouwens niet overeen met de beslissing van de gemeenteraad. Groen stelt daarom voor om de invoering met enkele maanden op te schorten en ondertussen uitgebreid overleg te organiseren." In Kessel-Lo is beroering ontstaan door de uitbreiding van de blauwe zone. Het stadsbestuur heeft een kans gemist om te zorgen voor een groter draagvlak en met burgers samen te werken aan duurzame mobiliteit. Wat liep er mis?

  • De betrokken schepen verwijst naar 'een studie' die aan de basis zou liggen van de aanpassingen. Die zogenaamde studie blijkt in de feiten een inventaris van individuele klachten. Een degelijke studie nochtans zeer nuttig zou zijn om de specifieke situatie en de eventuele problemen per straat in kaart te brengen, en dat te gebruiken als een basis voor een mobiliteits- en parkeerbeleid.
  • Er is een totaal gebrek aan participatie. Het stadsbestuur baseerde zich op klachten, maar schept natuurlijk een eenzijdig beeld over de huidige situatie. De beslissing en uitvoering in vakantieperiode zet buurtbewoners voor voldongen feiten, ze kunnen amper op zoek naar alternatieven. Terwijl het ook mogelijk was om hen net te betrekken, tijd te geven en te ondersteunen in positieve alternatieven zoals autodelen.
  • Deze maatregel is ingevoerd los van een totaalvisie op duurzame mobiliteit voor de hele stad. Zo'n visie zou bewoners en bezoekers perspectief geven op alternatieven, zoals autodelen of randparkings.

 

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Het is een slecht idee om de invoering van de blauwe zone nu onverkort door te duwen. Wij steunen de visie van de verenigde buurtcomités van Kessel-Lo dat het stadsbestuur door de afwezige participatie en gebrekkige communicatie verantwoordelijk is voor de commotie. Concreet stellen we voor dat het stadsbestuur de invoering van de blauwe zone met enkele maanden uitstelt. Organiseer in die periode een actieve dialoog met de bewoners in samenwerking met de buurtcomités."

Lies Corneillie, gemeenteraadslid