Bezoek aan Ecowerf!

24 April 2022

Bezoek aan Ecowerf!

Met dit project voegen we daad bij woord en zorgen we voor het grootste project inzake hernieuwbare energie op Leuvens grondgebied. - Wouter Florizoone

Op initiatief van gemeenteraadslid Wouter Florizoone, die ook ondervoorzitter van Ecowerf is, hebben de Groen-regio's Leuven en Hageland op zaterdag 19 maart een bedrijfsbezoek gebracht aan de installaties van Ecowerf. Een 16-tal gemeenteraadsleden, schepenen en bestuursleden vanuit de verschillende gemeenten uit het werkingsgebied van Ecowerf kregen een gedetailleerde toelichting van de bedrijfsprocessen- en activiteiten van de afvalintercommunale.

Tijdens de rondleiding kwam bijvoorbeeld de uitbreiding van de papier- en kartoninzameling in rolcontainers aan bod, de thuisophaling van asbest, enkele circulaire projecten waaronder de recuperatie van harde plastics of waardevol hout uit het recyclagepark van Wilsele voor de Leuvense Materialenbank

De focus van het bezoek was de vergistingsinstallatie die momenteel volop in aanbouw is en tegen de zomer van 2022 zal proefdraaien. Naast het jaarlijks produceren van 20.000 ton waardevolle compost, wil EcoWerf in deze installatie ook biogas produceren. Biogas is het gas dat opgewekt wordt uit organische materialen zoals gft-afval en bermmaaisel. Dit is een proces dat vóór de verdere compostering van het organische afval gebeurt. Uit biogas wordt zowel elektriciteit als warmte opgewekt.

Met dit project voegen we daad bij woord en zorgen we voor het grootste project inzake hernieuwbare energie op Leuvens grondgebied. De jaarlijkse elektriciteitsproductie komt overeen met het verbruik van 3000 gezinnen en de warmteproductie zal overeenkomen met die van 500 gezinnen. - Wouter Florizoone

Om biogas te produceren, is EcoWerf op haar terreinen in Wilsele al enkele maanden intensief bezig met de bouw van een gloednieuwe vergistingsinstallatie. Zo zal men uit keuken- en tuinafval (gft) zowel biogas halen als compost blijven produceren. Een deel van de warmte en elektriciteit zal worden gebruikt in de composteerinstallatie, voor verwarming van de administratieve gebouwen en in de vergister zelf. Het overblijvende deel van de elektriciteit wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. In een tweede fase wordt onderzocht of van een deel van het biogas groen aardgas kan gemaakt worden.

Per jaar kan EcoWerf 12.000 MWh groene warmte produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen. Ook wordt er jaarlijks 11.000 groene MWh elektriciteit opgewekt, wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop van gft-afval in de EcoWerf-regio. Alles samen levert dit een CO2-besparing op van 5.000 ton per jaar.

Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten ondersteunt. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren. De bouw van de volledige installatie is geraamd op 15 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid, via OVAM, 1,5 miljoen euro subsidieert. De installatie zal in het voorjaar van 2023 volledig operationeel zijn.

Herbekijk in deze reportage van ROB de hijswerkzaamheden bij de bouw van de vergistingsinstallatie.