Nieuwe plannen voor de Benedenstad

19 Augustus 2019

Nieuwe plannen voor de Benedenstad

Na de gemeenteraadsverkiezingen sloten we met onze coalitiepartners van sp.a en CD&V een compromis om de Vismarkt autovrij en de omliggende straten autoluw te maken. Om dat te realiseren zou het stadsbestuur een alternatief uitwerken voor de parkeernood in dit stadsdeel die ontstaat door de geschrapte parkeerplaatsen (zie ook de Visienota). De Bruulparking werd hiermee definitief begraven.Vandaag maken we samen met onze coalitiepartners de nieuwe plannen voor de Benedenstad, waaronder het alternatief voor de Bruulparking, bekend.  Autovrije Vismarkt en autovrije en autoluwe omgeving  De Vismarkt wordt volledig autovrij gemaakt en opnieuw aangelegd als een mooi plein. De straten rondom de Vismarkt worden autovrij- of luw. De buurt wordt opnieuw ingericht, met meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers, zitbanken, speelelementen, horeca en handel. Het zal aangenaam vertoeven en flaneren zijn door het autoluwe en aangename karakter van de omgeving. Opwaardering en uitbreiding park De Bruul Daarnaast zal de stad het park De Bruul opwaarderen en de buurt daarbij betrekken. Het stadsbestuur streeft bovendien de uitbreiding van het park na, bijvoorbeeld met een deel van de huidige site van Interleuven of de tuin van het klooster van de Paters Assumptionisten. De Pereboomstraat kan onthard worden tot aan de Dijle en er kunnen extra bomen geplant worden. Samen met het autovrij maken van de Vismarkt en het autoluw en autovrij maken van de omliggende straten zorgt de opwaardering en uitbreiding van het park De Bruul voor een nieuw elan voor de Benedenstad. Groot Mobipunt met parkeerplaatsen Om dit alles mogelijk te maken plant de stad op de site van Interleuven in de Brouwersstraat een nieuw, duurzaam gebouw met daaronder een groot Mobipunt en parkeerplaatsen. Dit Mobipunt omvat een stalling voor meer dan 500 fietsen 319 parkeerplaatsen. Vandaag zijn er op deze site al 100 parkeerplaatsen voor werknemers van Interleuven en buurtbewoners. Die behoudt de stad in functie van werknemers in het gebouw en de buurt. Ter compensatie van de parkeerplaatsen die geschrapt worden op de Vismarkt en in de omliggende straten, komen er op deze site 219 parkeerplaatsen voor bezoekers. Dat zijn dus maar liefst 400 parkeerplaatsen minder ten opzichte van het project van de Bruulparking. deel(bak)fietsen en -wagens een leverpunt waar je je boodschappen kunt opbergen of laten leveren een goed bediende bushalte Indien in de toekomst zou blijken dat de stad de ondergrondse ruimtes niet meer nodig heeft als parkeerplek, dan kan ze de parking omvormen tot bijvoorbeeld opslagruimte, sportinfrastructuur of infrastructuur voor het nabijgelegen conservatorium. Bovengronds komt er een nieuw gebouw, met ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, kantoren of woongelegenheid. Timing De raad van bestuur van Interleuven keurde het voorstel voor een groot Mobipunt en een nieuw gebouw op hun site principieel goed. De concrete invulling en andere modaliteiten bepaalt de stad samen met Interleuven. De stad gaat nu in overleg met de buurt. Op 12 september is er alvast een infomoment voor de buurtbewoners. Daarnaast zal het stadsbestuur een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opmaken, ter vervanging van het bestaande RUP met de Bruulparking. De studie, het ontwerp en de voorbereiding van de heraanleg van de Vismarkt lopen parallel met de realisatie van het Mobipunt en het nieuwe gebouw. Zodra dat klaar is, wordt gestart met de heraanleg van de Vismarkt. Het verkeersluw maken van andere straten in het centrum van de Benedenstad valt samen met de opening van het Mobipunt. Er wordt naar gestreefd om het project tegen 2024 af te werken.