Groen heeft vragen bij ‘verkiezingsbegroting’ en pleit voor ethisch financieren

23 April 2018

Groen heeft vragen bij ‘verkiezingsbegroting’ en pleit voor ethisch financieren

Met de bespreking van het meerjarenplan en de jaarrekening op de gemeenteraad, maakt Groen de balans op in dit laatste jaar van de legislatuur. We stellen vast dat de stad er opnieuw niet in is geslaagd om de beloofde investeringen voor het voorbije jaar uit te voeren, maar zien daarnaast ook dat de besparingen die er ogenschijnlijk zijn, omgezet worden in activiteiten die het huidige stadsbestuur in een goed daglicht stellen. Ten slotte pleit Groen voor ethisch beleggen. Ondermaatse investeringen Van de geplande investeringen in 2017 is er niet eens de helft uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld slechts 24% van het budget voor fietsmarkeringen gebruikt en was er nog een miljoen euro voorzien voor fietspaden en voetpaden.Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): “Iedereen kan wel een voet- of fietspad noemen dat dringend hersteld moet worden. De cijfers bewijzen dat het geld er wel is, maar de werken gewoon niet uitgevoerd geraken. Daar is eigenlijk geen excuus voor.” Verkiezingsjaar Wie naar de budgetwijzigingen kijkt bij de begroting 2018 zou kunnen denken dat er een besparingsoperatie bezig is, maar niets is minder waar. In vergelijking met de geplande uitgaven van vorig jaar, plannen we dit jaar maar liefst 10% meer uitgaven. En koploper daarbij zijn nu wel de investeringen: de stad plant zo’n € 100 miljoen aan investeringen in dit verkiezingsjaar, dat is bijna evenveel als er de afgelopen 4 jaar is geïnvesteerd in de stad. Thomas Van Oppens: “Het ligt er dik op dat dit een verkiezingsjaar is. Zoals ik vorig jaar al voorspeld heb, gaan dit jaar de geldkranen open om allerlei projecten (opnieuw) aan te leggen. We zien daarnaast ook een toevloed aan evenementen. Zo zal er – ter gelegenheid van het nieuwe Cera-gebouw naast het stadshuis – een groot feest zijn waar de stad € 90.000 voor op tafel legt. Het kan niet zijn dat de stad betaalt voor een feestje ter ere van een privébedrijf. Dat het stadsbestuur het geld van de Leuvenaar opspaart om in het laatste beleidsjaar cadeautjes uit te delen zou iedereen moeten verontrusten. Niet alleen omdat het betekent dat er bewust investeringen in de afgelopen jaren zijn uitgesteld, maar ook omdat investeringen in dit jaar duurder zijn omdat aannemers overbevraagd zijn.” Ethisch bankieren De stad heeft enorm veel geld op bankrekeningen staan: € 77 miljoen, waarvan 11 miljoen op zichtrekeningen.Thomas Van Oppens: “Waar we dit geld parkeren is ook een beleidskeuze. Het brengt sowieso al niet veel interest op, maar nu laten we banken er eender wat mee doen. Dat geld wordt ook gebruikt om wapenhandel, steenkoolcentrales en andere asociale projecten te steunen. De bank Belfius, waar 98% van ons geld geparkeerd staat, scoort slechts 35% op de bankwijzer, hoofdzakelijk omdat ze bedrijven financieren die kernwapens produceren en de mensenrechten niet respecteren. Daarom pleiten we er met Groen voor om dit geld enkel te plaatsen op rekeningen waarbij we de garantie krijgen dat ons geld enkel belegd zal worden in projecten die rekening houden met het milieu en de sociale en ethische gevolgen van de belegging. Zodat er met dat geld niet geïnvesteerd kan worden in wapens of steenkoolcentrales.” Thomas Van Oppens