ANPR-camera's controleren voetgangersgebied vanaf 7 oktober

30 September 2020

ANPR-camera's controleren voetgangersgebied vanaf 7 oktober

Sinds enkele jaren is een stuk van de Leuvense binnenstad voetgangersgebied. Hierdoor is de binnenstad veiliger en aangenamer geworden voor bewoners en bezoekers. Er gelden verschillende toegangsregels voor auto’s, fietsen, bromfietsen, motorfietsen en speedpedelecs op verschillende momenten van de dag. Om dat extra te verduidelijken plaatste de stad eerder al signalisatietotems in de binnenstad. Deze zullen in werking gesteld worden op 30 september. Vanaf 7 oktober zal de naleving op de verschillende toegangsregels gecontroleerd worden met behulp van ANPR-camera’s. Deze camera’s zullen overtredingen automatisch vaststellen. De verkeersregels wijzigen niet. Vanaf 7 oktober zullen 29 ANPR-camera’s de toegang tot het voetgangersgebied controleren. ANPR-camera's herkennen nummerplaten en stellen overtredingen in het voetgangersgebied automatisch vast. De camera’s komen er om de verkeersveiligheid te verhogen en het voetgangersgebied te handhaven. Bestuurders die het voetgangersgebied binnenrijden wanneer dat niet toegelaten is, brengen andere weggebruikers in gevaar en ontvangen een GAS-boete van 58 euro.  "Aan de verkeersregels verandert er niets: als je de voorbije jaren een straat niet in mocht, dan mag dat nu ook niet en omgekeerd." - David Dessers Met de plaatsing van deze ANPR-camera’s verandert er niets aan de huidige verkeersregels binnen het voetgangersgebied. Met de invoering van het circulatieplan in 2016 werd het voetgangersgebied uitgebreid om de stad aangenamer en leefbaarder te maken voor iedereen. Om de verkeersveiligheid binnen dit gebied beter te kunnen handhaven, plaatst de stad nu ANPR-camera’s waarmee overtredingen automatisch zullen worden vastgesteld. De toegankelijkheid blijft dus hetzelfde: als je de voorbije jaren een straat niet in mocht met een bepaald voertuig, dan mag dat nu ook niet en omgekeerd. In het voetgangersgebied is autoverkeer alleen toegestaan van 6 tot 11 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Buiten die uren heb je een toegangsvergunning nodig. Het aanvragen van een toegangsvergunning is nog steeds mogelijk. De voorwaarden en procedure voor het indienen van een aanvraag vind je hier. Signalisatietotems In het voetgangersgebied gelden verschillende toegangsregels op verschillende momenten van de dag. "Hierdoor was de signalisatie complex. Bovendien merkten niet alle bestuurders de borden op. Daarom hebben we deze signalisatietotems geplaatst. Deze totems zullen het voor automobilisten, fietsers en bestuurders van speedpedelecs of motorfietsen glashelder maken wanneer ze een bepaalde straat in het voetgangersgebied wel of niet mogen inrijden. Ze zullen de leesbaarheid van het openbaar domein sterk verbeteren. Dankzij deze duidelijke signalisatie zal het nog aangenamer en veiliger wandelen en fietsen worden in onze stad", aldus schepen van mobiliteit David Dessers. De signalisatietotems betekenen het einde van de verdwijnpalen – de lage palen die sommige straten afsluiten en automatisch in de grond zakken als er een voertuig met een vergunning nadert.