Stad Leuven schenkt 20.000 euro aan door aardbeving getroffen regio’s in Turkije en Syrië

07 Februari 2023

Stad Leuven schenkt 20.000 euro aan door aardbeving getroffen regio’s in Turkije en Syrië

"We leven erg mee met de slachtoffers en hun families en willen ondersteunen waar het kan. Daarom schenkt de stad 20.000 euro en bekijken we de komende dagen verder hoe we de getroffen regio bijkomend kunnen helpen en die extra steun het best kan worden georganiseerd." - Lies Corneillie

Zondagnacht werden delen van Turkije en Syrië getroffen door meerdere zware aardbevingen. De hele regio ligt in puin en de menselijke tol is hoog, met duizenden doden, vermisten en gewonden. Het stadsbestuur van Leuven heeft beslist om onmiddellijk 20.000 euro te doneren aan Rode Kruis Vlaanderen voor humanitaire hulp in de regio.

De grensstreek tussen Turkije en Syrië werd getroffen door meerdere zware aardbevingen. Er stierven duizenden mensen en de vrees is dat het dodentol nog erg hoog zal oplopen. Vele mensen zijn nog vermist of raakten gewond. Het leven van duizenden mensen is ontwricht, hele steden en dorpen liggen in puin.

Het Rode Kruis Vlaanderen maakte onmiddellijk middelen vrij uit het Noodhulpfonds voor humanitaire hulp ter plaatse. Het menselijk leed in de getroffen gebieden is enorm. "De noden zijn op dit moment erg groot en zullen nog toenemen. Stad Leuven leeft erg mee met de slachtoffers en hun families en wil ondersteunen waar het kan. Daarom schenkt de stad 20.000 euro en zal het de komende dagen verder bekijken hoe het bijkomend de getroffen regio kan helpen en die extra steun het best kan worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de inzameling van kledij en hulpgoederen of door acties van Leuvense verenigingen te ondersteunen", stellen burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

Leuvenaars kunnen zelf helpen door een gift te doen aan Rode Kruis Vlaanderen, door te storten op het rekeningnummer BE93 0000 0065 6667 met vermelding 'Aardbeving'. Vanaf 40 euro is je gift voor 45% fiscaal aftrekbaar. Het ingezamelde geld zal via de nationale verenigingen gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen zijn door de aardbevingen.