“Leuven moet zijn investeringen beter spreiden”

21 November 2017

De krant De Tijd heeft in een onderzoek vastgesteld dat Leuven de afgelopen 4 jaar veel minder heeft geïnvesteerd dan steden als Gent en Antwerpen. Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid voor Groen, ging dieper op de cijfers in en stelde vast dat dit vooral komt omdat investeringen opgeschoven worden naar het einde van de legislatuur. Leuven heeft de afgelopen vier jaar zo'n € 131 miljoen geïnvesteerd, oftewel zo'n € 1.300 per inwoner. Vergeleken met andere centrumsteden zien we dat dit een veeleer laag bedrag is. Steden als Gent en Antwerpen spenderen respectievelijk € 1.968 en € 1.506 per inwoner. Hoe komt het dat onze stad zo veel minder heeft geïnvesteerd? Misschien is Leuven wel een arme stad? Niets is minder waar, Leuven is misschien wel de rijkste centrumstad. Afgelopen jaren zijn er zelfs twee belastingverlagingen doorgevoerd waardoor de aanvullende personenbelasting (het tarief dat steden en gemeenten heffen bovenop de gewone personenbelasting) gedaald is tot 6,7%. Dat ligt ver onder het gemiddelde voor de centrumsteden van 7,47%. Desondanks bedraagt de belastingopbrengst per inwoner in Leuven in 2016 € 1.252, ver boven de € 928 en € 1.112 van Antwerpen en Gent. 

Misschien ligt het wel aan onze schulden? Leuven heeft wel wat schulden (€ 1.313 per inwoner, tegenover de € 1.229 en € 1.915 van respectievelijk Antwerpen en Gent) maar betaalt daar weinig voor. Leuven leent heel goedkoop en torst geen grote historische schuld. Bijgevolg betaalde de Leuvenaar in 2015 maar € 32 per jaar aan kosten gerelateerd aan leningen terwijl dat voor Antwerpen en Gent rond € 65 ligt, zowat het dubbele.

Als laatste kan het natuurlijk zijn dat Leuven veel geld uitgeeft aan zijn exploitatie, dat wil zeggen: aankoop van goederen en diensten, maar vooral het uitbetalen van lonen. Ook hier vertellen de cijfers een ander verhaal dan vaak gedacht wordt. Leuven gaf in 2015 € 1.556 per inwoner uit aan exploitatie, Antwerpen gaf € 2.224 uit en Gent € 2.812. Leuven heeft dus, ondanks wat men soms beweert, geen duur personeelsbestand, toch niet vergeleken met Gent en Antwerpen.

"Leuven heeft dus veel inkomsten, geen grote schuldenlast en geen overdreven duur personeel. Maar waar gaat dat geld dan naartoe? Wie naar de budgetten van de stad kijkt, ziet het al snel: het geld wordt opgepot. Heel veel investeringen schuiven op naar 2017 en 2018, de jaren voor de verkiezingen. In de budgetten voor 2017 en 2018 staat dubbel zo veel geld ingeschreven voor investeringen als de afgelopen 4 jaar samen is uitgegeven aan investeringen." Zo stelt Thomas Van Oppens.

De vraag is of dit slecht is. Het antwoord is zeer duidelijk "ja" volgens Thomas Van Oppens. "Afgelopen jaren waren er veel investeringen noodzakelijk, maar gebeurden deze niet. Pleinen moeten heraangelegd worden, er moet geïnvesteerd worden in straten, voetpaden en fietspaden, en Leuven is nog verre van klimaatneutraal. Men kon deze investeringen doen, maar koos ervoor om ze op te schuiven naar de periode vlak voor de verkiezingen. Investeringen in deze periode zijn duurder omdat veel andere gemeentes net hetzelfde doen, waardoor aannemers overbevraagd zijn."

"Het uitstellen van al deze investeringen naar de periode voor de verkiezingen is problematisch. Het geeft een incorrect beeld van het beleid tijdens de verkiezingsperiode en het is wanbeleid dat de Leuvenaar meer kost en minder oplevert. De inwoners van Leuven waren beter af geweest als ze de afgelopen jaren al hadden kunnen genieten van deze investeringen. Het is voor Groen belangrijk dat de volgende bestuursploeg dit anders aanpakt en de investeringen niet langer uitstelt."

 

Thomas Van Oppens