“Dit bestuursakkoord is een ideeëncatalogus, niet de broodnodige wissel naar de toekomst.”

29 April 2013

Tijdens de gemeenteraad van 29 april stelt het stadsbestuur (eindelijk!) het bestuursakkoord voor. Groen is teleurgesteld. Het bevat enkele goede voorstellen, maar het akkoord is eigenlijk niet meer dan een catalogus van 'wat zou kunnen gedaan worden'. Een duidelijk beleidsplan met keuzes en doelstellingen is het niet, de opstap naar een klimaatneutraal Leuven al helemaal niet. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk zal de gemeenteraad de bestuursnota 2013-2018 kunnen bespreken. Voor de meerderheid moet dat blijkbaar niet meer zijn dan een 'kennisname'. Tijdens de installatievergadering beloofde de burgemeester nog een heus debat over de beleidsintenties van het stadsbestuur. Groen heeft drie grote problemen met deze bestuursnota.

  • Dit is een catalogus, geen beleidsplan. Het document is grotendeels opgemaakt door de ambtenaren, in het kader van de nieuwe Beleids- en BeheersCyclus (BBC). In een aantal opzichten is dit goed. Het vermeldt heel wat interessante voorstellen, waaronder redelijk wat punten uit ons programma. Maar het is niet duidelijk wat dit bestuur wel of niet wil uitvoeren. Het is een catalogus van "wat we zouden kunnen doen". Zelfs de schepenen leidden op die manier het document in de commissies in: "Dit zijn ideeën, we beslissen later op basis van de financiële marge wat we wel en niet zullen uitvoeren." In een echt beleidsplan staan duidelijke doelstellingen en acties, telkens met een termijn erbij. Daarvan is hier niets te vinden.
  • Dit is een toonbeeld van beleidsmatig hokjesdenken. In de bestuursnota staan de verschillende beleidsdomeinen naast elkaar, maar van een echte integratie is er geen sprake. Er is 'een' financieel beleid, er is 'een' beleid voor wonen, er is 'een' mobiliteitsbeleid, ? De bestuursnota heeft geen overkoepelende visie die de domeinen met elkaar verbindt. Nochtans is het zonneklaar wat dat overkoepelend kader zou moeten zijn: Leuven klimaatneutraal. Nu is het streven naar klimaatneutraliteit gewoon 'een' project naast alle andere, de speeltuin dus van één schepen, terwijl de anderen hun ding mogen doen. En dat is een strategische fout. Het financieel, en daarbinnen zeker het investeringsbeleid, moet uitdrukkelijk in het teken staan van Leuven klimaatneutraal. Een kader dus waardoor er geen keuzes meer gemaakt kunnen worden voor oplossingen uit het verleden (zoals rotatieparkings tot in het hart van de stad). Het is opvallend dat domeinen als economie, handel en horeca en toerisme helemaal niet zijn afgestemd op klimaatneutraliteit. En toen in de commissie een vraag werd gesteld naar het klimaatneutraal gehalte van het mobiliteitsbeleid, antwoordde de schepen dat dat de bevoegdheid van de schepen van milieu is. Dat is geen toekomstvisie.
  • Bij een aantal beleidsdomeinen maakt dit bestuur de verkeerde keuzes of is de nota volledig tegengesteld aan de 'officiële' communicatie door het schepencollege. Het mobiliteitsbeleid illustreert beide problemen. De keuze om de stad autoluw te maken 'binnen de oude stadsomwalling' is veel te weinig ambitieus. Meer zelfs, door een nieuwe parking te gaan bouwen aan de rand van die zone (en dat dan voor te stellen als een 'randparking') betonneert men letterlijk een verkeerde beleidskeuze. Waarom staat de doelstelling 33/33/33 (fiets/openbaar vervoer/ auto) die men wel goedkeurde in het recente energieactieplan niet in deze bestuursnota? Het in onmogelijk meer mensen via het openbaar te vervoeren als de capaciteit ervan vermindert. Over het fietsbeleid bevat de nota enkele voorzichtige goede aanzetten, maar die worden totaal ongeloofwaardig door de communicatie van de burgemeester en de schepenen.

Fatiha Dahmani (fractieleidster): "We hebben heel erg lang moeten wachten op dit document. Volgens de burgemeester gingen we zo ongeveer van onze stoel vallen door de kwaliteit van wat we voorgeschoteld zouden krijgen. Viel dat even tegen? We hebben nood aan een helder en vooral coherent beleidsplan, dat klimaatneutraliteit als overkoepelend kader heeft en dat alle beleidsdomeinen op elkaar afstemt. Een catalogus van dingen die eventueel zouden kunnen gedaan worden is leuk misschien, maar het is echt niet goed genoeg."

Fatiha Dahmani, fractieleidster