50 gezinnen vinden nieuwe thuis in budgethuurwoningen

01 Maart 2024

50 gezinnen vinden nieuwe thuis in budgethuurwoningen

"Op een jaar tijd vonden 50 gezinnen een nieuwe thuis in de budgethuurwoningen. Ondertussen blijven we het aanbod verder uitbreiden, zodat we tegen 2025 200 betaalbare huurwoningen kunnen aanbieden." - Lies Corneillie

Sinds eind 2022 verhuurt AG Stadsontwikkeling Leuven, het autonoom gemeentebedrijf van de stad, budgethuurwoningen. Dat zijn woningen die ze onder de marktprijs verhuurt aan wie moeilijk terechtkan op de private huurmarkt. 19 gezinnen nemen de komende maanden hun intrek in nieuwe budgethuurwoningen in residentie VIVID in de Vaartkom. Dat brengt het aantal gezinnen dat een nieuwe thuis vond in een budgethuurwoning op 50. AG Stadsontwikkeling Leuven blijft ondertussen het aanbod verder uitbreiden.

In december 2022 lanceerde AG Stadsontwikkeling Leuven de eerste twintig budgethuurwoningen. De maanden erna kwamen er nog tientallen bij. "Eind vorig jaar brachten we opnieuw 19 budgethuurwoningen op de markt, allemaal gelegen aan de Vaartkom. Geïnteresseerden konden zich kandidaat stellen tot en met 31 december. De interesse was groot. We ontvingen 83 geldige kandidaturen en meer dan 100 gezinnen schreven zich in voor de bezoekmomenten. 19 gezinnen nemen de komende dagen en weken hun intrek in de woningen", schetst Lies Corneillie, voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven. "Dat maakt dat op een jaar tijd 50 gezinnen een nieuwe thuis vonden in de budgethuurwoningen. Ondertussen blijven we het aanbod verder uitbreiden. Er zijn nog verschillende andere projecten in voorbereiding, zodat we tegen 2025 200 betaalbare huurwoningen kunnen aanbieden. Hiervoor komen de eerstvolgende kandidaten op de lijst in aanmerking." 

Voor wie

Budgethuurwoningen zijn bedoeld voor alleenstaanden en gezinnen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om een kwalitatieve woning te verwerven of te huren op de private markt, maar ook geen aanspraak maken op een sociale huurwoning of op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Om voor een budgethuurwoning in aanmerking te komen, geldt een hogere inkomensgrens dan voor een sociale huurwoning. "We richten ons met dit aanbod op mensen voor wie het moeilijk is om het recht op wonen zelfstandig te realiseren. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun leven uit te bouwen vanuit een betaalbare en kwalitatieve huurwoning", aldus Corneillie. Op termijn kan dit eigen aanbod de druk op de sociale huisvesting en private huurmarkt doen afnemen.

Er zijn enkele voorwaarden en criteria waar kandidaten aan moeten voldoen. Zo mag je belastbaar jaarinkomen als alleenstaande zonder kinderen niet hoger zijn dan 38.470 euro. Voor alle andere gezinssamenstellingen ligt de grens op 48.087 euro (laatst gekende gezamenlijk belastbaar jaarinkomen), verhoogd met 2.463 euro voor iedere bijkomende persoon ten laste. Een puntensysteem en het moment van inschrijving bepalen je rangschikking in de kandidatenlijst. Als je een band met Leuven hebt omdat je er bijvoorbeeld al woont of werkt, maak je meer kans op een budgethuurwoning. 

Wie een volledige kandidatuur indient en aan de voorwaarden voldoet, komt op de kandidatenlijst te staan. Momenteel staan er meer kandidaten op de lijst dan dat er woningen zijn. AG Stadsontwikkeling Leuven neemt contact op met de eerstvolgende kandidaten zodra er nieuwe budgethuurwoningen bij komen. Op de website van de stad kan je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gebracht van een nieuwe inschrijvingsperiode voor nieuwe kandidaten. 

Focus op de huurmarkt

"Op verschillende manieren proberen we het recht op wonen voor iedereen in deze stad te realiseren. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor AG Stadsontwikkeling Leuven. Het autonoom gemeentebedrijf kreeg bij het begin van deze bestuursperiode een nieuwe rol toebedeeld en werd als het ware de projectontwikkelaar van de stad. De focus kwam te liggen op het uitvoeren van het stedelijk woonbeleid en het beheer van het woningpatrimonium van stad Leuven. Het accent ligt daarbij op de huurmarkt, waarbij we dus zelf ook voorzien in een eigen aanbod betaalbare huurwoningen: de budgethuurwoningen", besluit Corneillie.