250 extra Telramen monitoren het verkeer in Leuven en deelgemeenten

02 Juni 2020

250 extra Telramen monitoren het verkeer in Leuven en deelgemeenten

De komende maanden komen er 250 Telramen bij in Leuven en in de deelgemeenten. Met deze kleine toestellen kunnen Leuvenaars zelf verkeerstellingen uitvoeren in hun straat. Dankzij Telramen kan het lokaal verkeer beter gemonitord worden en kan er wetenschappelijke kennis opgebouwd worden op het vlak van mobiliteit en luchtvervuiling. Zo kunnen burgers samen met beleidsmakers oplossingen bedenken voor een veiligere en efficiëntere mobiliteit. Mobiel 21 gaat nu samen met de stad op zoek naar Leuvenaars die zo'n Telraam aan hun raam willen bevestigen. Het concept van Telraam is eenvoudig: met een sensor in combinatie met een microcomputer en software kan iedereen het verkeer in zijn straat tellen. Alle gegevens komen terecht in een centrale databank op  die voor iedereen vrij toegankelijk is. Op 21 maart 2019 startte in Kessel-Lo een eerste proefproject met honderd Telramen. Dat aantal wordt nu uitgebreid. Er komen 250 extra Telramen in Leuven en de deelgemeenten. De eerste nieuwe Telramen zullen voor de zomer nog verschijnen in Wilsele-Dorp en de Leuvense binnenstad .De uitbreiding van het telnetwerk in Kessel-Lo en de uitrol in Wijgmaal staan later deze zomer op de planning. Later dit jaar volgt dan nog Heverlee.  "Dankzij de Telramen kunnen we nog meer inwoners betrekken bij onze plannen rond duurzame mobiliteit en voor een leefbare en verkeersveilige stad." - David Dessers "We zijn blij dat er 250 extra Telramen geplaatst zullen worden in onze stad. Dat zal nuttige gegevens opleveren om onze mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten te onderbouwen, maar ook om enkele maatregelen die we zopas hebben aangekondigd te monitoren, denk aan de fietszones in de binnenstad en de knip in de Burchtstraat", zegt David Dessers, schepen van mobiliteit. "Het is bovendien een handig instrument om nog meer inwoners te betrekken bij onze plannen rond duurzame mobiliteit en de leefbare en verkeersveilige stad die we nastreven."  "Door de data verzameld door de Telramen verspreid over Vlaanderen werden in de afgelopen periode interessante mobiliteitspatronen waargenomen. Onder andere een fors toegenomen aantal fietsverplaatsingen, zowel tijdens de lockdown als erna", verduidelijkt Laurens Vander Kuylen van Mobiel 21. "Op beide fronten leverde het eerste Telraam-netwerk relevante input over verkeerspatronen. Aan het begin van de zomer 2019 werd nog een tweede, kleiner Leuvens telnetwerk in de zone rond de Matadiwijk in Heverlee gelanceerd. Dit liet toe om het sluipverkeer in deze buurt in kaart te brengen. Nu komen daar nog eens 250 extra Telramen bij."  Kandidaat-tellers gezocht In de binnenstad van Leuven zullen veertig Telramen worden ingezet voor een permanente monitoring van de verschillende verkeersstromen. De metingen die zowel voetgangers, fietsers, zwaar vervoer als auto’s registeren zijn een grote hulp in de permanente evaluatie van de huidige en geplande maatregelen. Mobiel 21 en de stad Leuven gaan op zoek naar veertig kandidaten die zo'n toestel aan hun raam willen monteren. Kandidaat-tellers in de binnenstad kunnen zich voor eind juni hier registreren.  Daarnaast zullen er twintig Telramen verdeeld worden onder inwoners van Wilsele-Dorp om sluipverkeer te monitoren. De telgegevens zullen bijvoorbeeld een interessante bijdrage leveren voor het Wilselse mobiliteitsplan. Kandidaat-tellers uit Wilsele-Dorp kunnen zich nog tot en met eind juni hier aanmelden. De uitbreiding van het aantal Telramen maakt deel uit van het Europees project WeCount, dat het netwerk van Telramen met duizend extra toestellen uitbreidt in vijf Europese steden: Madrid, Dublin, Cardiff, Ljubljana én Leuven.