Wissel in de fractie van Groen!: Martina Hülsbrinck komt in de raad

25 September 2009

Tijdens de gemeenteraad van aanstaande maandag komt er een wissel in de fractie van Groen!. Lisa Smolders zal dan worden opgevolgd door Martina Hülsbrinck. Lisa zal door haar artistieke engagementen te vaak buiten Leuven verblijven, waardoor het te moeilijk wordt om dat alles nog te combineren met de taken van gemeenteraadslid. Zij blijft wel actief binnen Groen!Leuven en zal de volgende jaren binnen de Leuvense afdeling andere taken op zich nemen. Wij danken Lisa voor haar werk in de gemeenteraad en verwelkomen Martina Hülsbrinck. Met haar grote kennis en ervaring op het vlak van onder meer energie en milieu vormt zij zeker een verdere versterking van de groene delegatie in de gemeenteraad. Fatiha Dahmani, fractievoorzitster