Winterschade snel herstellen is nodig

25 Februari 2013

Elk jaar opnieuw zie je het weer: na een lange periode van vriezen en sneeuwen is het wegdek op veel plaatsen ernstig beschadigd. Op een aantal plaatsen zijn er soms behoorlijk diepe putten, die pas zichtbaar worden als sneeuw en ijs verdwenen zijn. Zeker voor fietsers en voetgangers kan dit erg gevaarlijk zijn. Groen wil dat deze problemen grondiger worden aangepakt.  Ook dit jaar is het niet anders. De winter is nog niet helemaal voorbij, maar op veel plaatsen is het gevaarlijk. Marleen Demuynck: "We zijn hierover in het verleden al vaak tussengekomen, maar het blijft een knelpunt. Op het eerste zicht lijken de wegen hersteld voor wat betreft de wagens maar fietsers kunnen heel wat plaatsen aangeven waar onregelmatigheden in het wegdek blijven bestaan. Als je fietst, en je ziet een put of bult in het wegdek voor je, dan kun je niet ineens zonder ernstig risico uitwijken als er auto's naast en achter je rijden. We blijven erop aandringen dat de stadsdiensten ook deze plekken voldoende aandacht geven van zodra het weer de herstelling toelaat."

Toon Toelen: "Om hiervoor aandacht te vragen, hebben we een reeks vragen ingediend voor de gemeenteraad van 25 februari. Zo willen we onder meer weten wanneer er een inventaris wordt gemaakt van de schade aan het wegdek door vriesweer, en natuurlijk ook wanneer men start met de herstellingswerken. De gevaarlijkste plekken zouden nu al onmiddellijk moeten worden aangepakt. Om daarvan een overzicht op te maken, zou de stad actiever de burgers kunnen betrekken en hen inschakelen bij het verzamelen van de gegevens. Je kunt daar de moderne technologie voor gebruiken, zoals wij eerder al voorstelden met het idee van een website waarop je gladde fietsroutes kunt melden. We stellen ons ten slotte vragen bij het voorziene budget van € 75.000. Is dat wel genoeg? En is er ook wel genoeg aandacht voor beschadigde voetpaden? We kijken uit naar het antwoord van de bevoegde schepen, en hopen vooral dat de schade dit jaar sneller en beter wordt aangepakt."

Marleen Demuynck en Toon Toelen (gemeenteraadsleden)