Vroegtijdige goednieuwsshow over de stadsfinanciën overtuigt niet

15 Januari 2018

Groen is niet onder de indruk van communicatie van het stadsbestuur over de positieve financiële toestand van de stad. Het is te vroeg om een volledig beeld te hebben en het investeringsbeleid toont tekortkomingen. Schepen Carl Devlies kwam afgelopen week met de boodschap dat de Leuvense financiën in een blakende gezondheid verkeren. Leuven zou een overschot hebben van € 10 miljoen en meer dan € 30 miljoen aan investeringen gedaan hebben.

in de pers

Thomas Van Oppens: "We hebben de voorlopige cijfers opgevraagd en kunnen vaststellen dat die meer dan € 30 miljoen aan investeringen hier niet in staan. Dit kan nog veranderen omdat de hele maand december nog niet is opgenomen in deze voorlopige cijfers. Het is dan ook incorrect om hier nu al over te communiceren. Daarnaast stellen we vast dat er voor bijna € 70 miljoen aan investeringen was gebudgetteerd. Zelfs als de aangekondigde €30 miljoen wordt gehaald, heeft het stadsbestuur amper de helft van de beloofde investeringen uitgevoerd. Het is dan zeer logisch dat men een groot overschot heeft, maar dat is niet noodzakelijk een goede zaak. In de praktijk betekent dit dat onze voetpaden, fietspaden en wegen langer in slechte staat zullen verkeren omdat de stad zijn beloofde investeringen niet waarmaakt. Ten gronde blijven we er trouwens bij dat een rijke stad als Leuven beter nog meer zou investeren in immense uitdagingen als betaalbaar wonen, mobiliteit en milieu."

Thomas Van Oppens