Stadsbestuur roept Leuvenaars op om vrede mee uit te dragen op 21 september

19 September 2019

Stadsbestuur roept Leuvenaars op om vrede mee uit te dragen op 21 september

De stad roept zijn inwoners, bedrijven en instellingen op om de vredesvlag uit te hangen op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Die dag zal de vredesvlag ook wapperen aan het stadskantoor. Met dit initiatief wil het stadsbestuur de vredesgedachte mee uitdragen en pleiten voor een internationaal verbod op kernwapens. De Verenigde Naties riepen de Internationale Dag van de Vrede uit in 1981. “In onze stad werken we aan een cultuur van vrede en we moedigen inwoners, bedrijven en instellingen aan om met ons mee te doen op 21 september. Zij kunnen die dag bijvoorbeeld de vredesvlag ophangen, een affiche met de vredesvlag aan hun raam hangen of de vredesboodschap delen op sociale media met de hashtag #vredesvlag. Aan het stadskantoor zal de vredesvlag alvast wapperen!” zegt schepen van mondiaal beleid, Lies Corneillie. “Leuvenaars zijn ook meer dan welkom op de vredesactie die de Leuvense vredesbeweging organiseert op 21 september van 12 tot 15 uur op de Oude Markt.” Gratis affiches Affiches met de vredesvlag liggen gratis ter beschikking aan het onthaal van het stadskantoor en op 13 andere locaties in de stad: in het stadskantoor, op de dienst diversiteit en gelijke kansen, het Tofsportloket in het historisch stadhuis, in de Romaanse Poort, bij de politie op de Philipssite, bij de jeugddienst in de Brusselstraat, bij de Bib Leuven Tweebronnen, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele en in de buurtcentra Mannenstraat, Hoogland, Sint-Maartensdal en Wilsele-Dorp. De adressen vind je hier. Je kan er ook zelf een affiche downloaden. Verbod op kernwapens Dit jaar staat de Internationale Dag van de Vrede in het teken van het verbod op kernwapens. “Als Vredesgemeente ijveren we mee voor nucleaire ontwapening en een duurzame wereldvrede en we dringen er bij de toekomstige federale regering op aan om het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen”, voegt schepen Corneillie toe. “We kunnen bovendien bevestigen dat de stadsfinanciën vrij zijn van investeringen in kernwapens.” Werken aan een cultuur van vrede Leuven is sinds 1988 onafgebroken lid van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) en is sinds 2010 Vredesgemeente. De stad draagt ook op concrete manieren bij tot de wereldwijde beweging die toekomstige generaties wil behoeden voor de gesel van oorlog en geweld. Denk maar aan de herinneringseducatie voor scholieren tijdens de reizen naar Weimar en Buchenwald, het ereburgerschap voor zuster Jeanne Devos en de culturele samenwerking met de stad Neuss in het kader van vredeswerk.