Viering 900 jaar Hertogdom Brabant - Groen! schenkt 3 Brabantse zilverlinden aan de Leuvenaar

28 April 2007

Naar aanleiding van de viering van 900 jaar Brabant worden er in Leuven en in al de gemeenten gelegen binnen het voormalige Hertogdom Brabant 900 zilverlinden aangeplant. De Brabantse zilverlinde is een statige boom die tot 20 meter hoog kan worden. Met deze boomplantactie wil Groen! de historische verbondenheid met het Hertogdom vieren en ons gemeenschappelijk erfgoed in de kijker zetten. In bijna alle Brabantse en Hollandse dorpen trof men vroeger linden aan die het symbool waren van burgerlijke vrijheid. Deze bomen vervulden een belangrijke maatschappelijke functie. De linden werden als gerechtsboom aangeplant voor de dorpsrechtbanken. De vrijheren en zelfs de Hertog van Brabant, legden onder de lindeboom hun eed af. Bij feesten werden er bij de linde rondedansen uitgevoerd en huwelijken voltrokken. In de bloementaal betekent de linde "liefde tussen echtelieden"." In het Hertogdom Brabant speelden bossen en bomen een belangrijke rol. Een van de voormalige hoofdsteden van het hertogdom heet 's Hertogenbosch, het bos van de Hertog. Zo wijst de traditie van de meiboom in Brussel en Leuven naar het belang van bomen als cultureel erfgoed, net als bijvoorbeeld de linden die in verschillende gemeenten van Noord-Brabant en Vlaams Brabant te zien zijn. Vandaag de dag heeft onze samenleving, in het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde en het verminderen van de CO2-uitstoot, meer dan ooit de opdracht om het bosbestand uit te breiden. Het project "Brabant 900 bomen" werd opgezet met de steun van de Nederlandse provincie Noord Brabant door de partijen Groen!, GroenLinks en Ecolo. De drie jonge zilverlindeboompjes krijgen dankzij het stadsbestuur een mooie plek aan de Philipssite in Leuven. Geschiedenis van het hertogdom Negen eeuwen geleden, op 13 mei van het jaar 1106, werd aan de graaf van Leuven de hertogtitel verleend. Hij en zijn nazaten maakten daarvan gebruik door hun macht en hun grondgebied te vergroten. Uiteindelijk ontstond zo het Hertogdom Brabant, een van de toonaangevende gewesten van de Nederlanden. Het wapen was de leeuw, de vlag rood-wit geblokt. In de 13de eeuw omvatte het de huidige provincies Noord-Brabant, Antwerpen,Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het hoofdstedelijk gewest Brussel. In de 15de eeuw verenigde Filips III de Goede met de meeste andere Nederlandse gewesten ook Brabant onder zijn macht. Het werd het middelpunt van het Bourgondische Rijk en later van de Zeventien Provinciën. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog moest Spanje Noord-Brabant afstaan aan de Verenigde Nederlanden. Dit werd uiteindelijk bezegeld bij de ondertekening van de Vrede van Munster op 30 januari 1648. Zuid-Brabant bleef een hertogdom, dat evenals de rest van de Zuidelijke provinciën achtereenvolgens onder Oostenrijks en Frans bestuur kwam. De troonopvolger in België ? Prins Philip - heet nog steeds hertog van Brabant.