Stad, KU Leuven en LOKO stewards drukken erkenning voor studentenstewards uit

24 Februari 2020

Stad, KU Leuven en LOKO stewards drukken erkenning voor studentenstewards uit

Op donderdagavond 20 februari doken schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens, vicerector studentenbeleid van de KU Leuven Hilde Feys, studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe en LOKO-voorzitter Lana Van Den Heuvel het Leuvense nachtleven in als studentenstewards. Gehuld in de typische rode jas hielpen zij de omgeving van de fakbars in de Tiensestraat rustig houden. Met deze actie drukken ze hun erkenning uit voor het engagement van de studentenstewards. Zowat elke nacht manen de stewards op vrijwillige basis medestudenten tot stilte aan, vermijden ze dat studenten glazen mee naar buiten nemen of alcohol op straat drinken en verwittigen ze indien nodig de politie. Ze zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners en hulpdiensten, geven zelf het goede voorbeeld en herleiden zo de overlast rond de studentencafés tot een minimum. De stewards zijn cruciaal in het beperken van de overlast. "Met deze actie drukken we onze erkenning uit voor het engagement van de studentenstewards. Ze zorgen mee voor een veilig en fijn uitgaansleven." - Thomas Van Oppens "Dit nachtje stewarden was een boeiende ervaring en heeft mijn respect voor studenten die het stewardschap op zich nemen, enkel doen toenemen. Het toonde ook nogmaals aan dat de overgrote meerderheid van de studenten gewoon een leuke avond wil beleven zonder overlast te veroorzaken", vertelt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. 180 studenten volgden opleiding tot steward Stad Leuven, politie Leuven, KU Leuven, Hogeschool UCLL, LUCA en studentenkoepel LOKO werken al jaren constructief samen met de Leuvense fakbarverantwoordelijken om van Leuven een overlastluwe stad te maken. Hiervoor zetten ze onder meer stewards in. Dit jaar volgden 180 fakbarverantwoordelijken en andere studenten de intensieve opleiding tot steward, georganiseerd door de politie en de preventiedienst. Daarin leren ze onder andere om te gaan met dronken personen en agressie en eerste hulp bij noodgevallen toe te passen. Jaarlijks komen alle partners ook samen in een fakbaroverleg waar ze de overlastproblematiek bespreken en samen oplossingen zoeken.