Stad Leuven treedt toe tot de Statiegeldalliantie

01 Augustus 2019

Stad Leuven treedt toe tot de Statiegeldalliantie

De stad Leuven sluit aan bij de Statiegeldalliantie en schaart zich zo achter de oproep om statiegeld in te voeren voor plastic verpakkingen en blikjes. Leuven vervoegt hiermee meer dan 900 Belgische en Nederlandse gemeenten, organisaties en bedrijven. Plastic flessen en blikjes maken tot 40% uit van het zwerfvuil. Veel Leuvenaars storen zich eraan en bovendien veroorzaakt het dierenleed. Onder meer koeien worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terechtkomen. Veel zwerfafval belandt uiteindelijk in zee waar het op grote schaal schade toebrengt aan vissen, vogels en andere zeedieren. Daarnaast lopen de kosten voor lokale besturen om dat zwerfvuil op te ruimen en te verwerken hoog op. Statiegeld legt deze kosten grotendeels bij de producenten. Voor plastic flessen en blikjes "Redenen genoeg dus voor de stad om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Het invoeren van statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, dierenleed, opruimkosten en een betere recyclage van waardevolle materialen", zegt Thomas Van Oppens, schepen van afvalbeleid en dierenwelzijn. Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de meer dan 39 landen en regio’s waar het al ingevoerd is. Daar wordt meer dan 90 % van de plastic flessen en blikjes gerecycleerd. Selectieve inzameling blijft "We sluiten aan bij de Statiegeldalliantie op voorwaarde dat het invoeren van statiegeld gepaard blijft gaan met de selectieve inzameling van afval. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nodige omkadering wordt voorzien voor de handelaars die onder andere voor inzamelpunten moeten zorgen", besluit Thomas Van Oppens. De Statiegeldalliantie vraagt de toekomstige Vlaamse regering om het statiegeldsysteem in te voeren voor drankblikjes en grote en kleine plastic drankflessen.