Stappen zetten naar een milieuvriendelijke kiescampagne

16 December 2017

Groen wil aan de andere partijen enkele voorstellen voorleggen om te komen tot een meer milieuvriendelijke kiescampagne volgend jaar. Op zondag 14 oktober zijn er lokale en provinciale verkiezingen. Verkiezingen zijn wat ons betreft nog altijd een feest van de democratie. Hoe willen wij dat onze stad eruit zal zien in de toekomst? Welke keuzes moeten we daartoe nu maken, met het oog op het algemeen belang? Dat is waar democratie over gaat. Het is een goede zaak dat partijen hun visie op die vragen kunnen voorleggen aan de kiezers, zodat die hun keuze kunnen maken. Dat is waar een kiescampagne om draait, en dat moet te allen tijde mogelijk blijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat niet op een duurzame manier kunt doen. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Eerder was er al in Leuven een discussie over verkiezingsaffiches op officiële borden of op privéterrein. Op korte termijn komt er daarover overleg tussen de politieke partijen. Wij willen tijdens dat overleg een aantal bijkomende voorstellen doen aan de collega's van de andere partijen. We hopen samen tot nieuwe afspraken te komen voor een milieuvriendelijke campagne die toch het recht op informatie voor alle burgers garandeert. Wat affiches betreft willen we dat alle partijen hun affiches kunnen aanbrengen op publieke aanplakborden. Ook borden op privéterrein hoeven geen probleem te zijn, als er afspraken zijn over de grootte ervan. Naast afspraken over affiches focussen we op andere aspecten voor een duurzame campagne."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Als Groen hebben we al vele jaren de gewoonte om tijdens een kiescampagne één folder in alle bussen te bezorgen. Dat zal ook zo zijn in 2018. Alle kiezers hebben het democratisch recht geïnformeerd te worden over de standpunten van de partijen. Nog niet alle mensen vinden die informatie via het internet, één folder is dus best te verantwoorden, zeker als die sober en milieuvriendelijk is. Bij de vorige verkiezingen stoorden veel mensen zich wel aan de overdaad aan verkiezingsdrukwerk in hun bussen. Op dat vlak is er volgens ons nog wel veel verbetering mogelijk. Daarom zouden we aan de andere partijen twee voorstellen willen doen. (1)   Wij nodigen de andere partijen uit om zich ook tot één folder te beperken. We kunnen daarbij overwegen om die verschillende partijfolders gezamenlijk in één omslag aan de kiezers te bezorgen, waarbij de kosten gedeeld worden door alle partijen. (2) Voorts stellen we voor om de folders zo milieuvriendelijk mogelijk aan te maken. De keuze voor gerecycleerd papier lijkt ons evident. Maar je kunt ook samenwerken met drukkerijen die er expliciet voor kiezen om klimaatneutraal te werk te gaan. En die zijn er in Leuven."

Lies Corneillie en David Dessers

 

(foto: SIen Verstraeten)